FAQ

EWEC aan de kant van de omwonenden? Hoe dan?

We bekommeren ons over zowel de procesparticipatie als de financiële participatie. Zo willen we zeker stellen dat omwonenden mee kunnen praten over het park, en dat ze er financieel van kunnen meeprofiteren. Direct omwonenden krijgen daarbij voorrang boven de rest van de gemeente. Het is op dit moment niet aan EWEC om de locatiekeuze op zichzelf ter discussie te stellen. Daar heeft de gemeente, op basis van een Burgerpanel en inloopavonden van bewoners, beleid voor gemaakt dat ook door de gemeenteraad is vastgesteld. Wel is het zo dat we alleen onze steun verlenen aan een project als we ons ook kunnen vinden in de locatiekeuze. Dit is altijd een belangenafweging. Hieronder gaan we daar wat dieper op in.