FAQ

Welke eisen stelt EWEC aan een zonnepark?

50% lokaal eigendom, een bijdrage in een gebiedsfonds en een deugdelijke procesparticipatie die iedereen de kans geeft om mee te praten over het ontwerp van het park. Bovendien verlangen we van de projectontwikkelaar waar we zaken mee doen, dat zij de Gedragscode Zon op Land hebben ondertekend (deze code gaat in op kwaliteitseisen).