Geitenboerderij Schouten


Geitenboerderij Schouten gaat niet door

Het zou een mooi project geworden zijn: 1200 zonnepanelen op de geitenboerderij van de familie Schouten aan de Langbroekerdijk B22 in Langbroek. Eerder al was de intentieovereenkomst getekend. DJI_0196(1).jpg
De aanwezige asbestdaken zouden verwijderd worden en vervangen door een nieuw dak waar de panelen op bevestigd worden. De eigenaren hebben daar geen kosten aan en in ruil hoeft de EWEC geen dakhuur te betalen. Na 15 jaar worden de panelen eigendom van de familie Schouten. Maar helaas: de oude Postcoderoosregeling wordt afgeschaft, de nieuwe regeling gaat naar verwachting pas op 1 april 2021 open. Bovendien is de deadline voor het saneren van asbestdaken tot nader order opgeschoven. En de familie heeft inmiddels besloten dat ze haar daken niet voor 15 jaar uit handen wil geven. Misschien dat ze over een paar jaar zelf panelen gaan leggen. Een teleurstelling voor ons en voor de mensen die al aangekondigd hadden dat ze graag wilden investeren.

Familiebedrijf

In Langbroek, aan de Langbroekerdijk B22, ligt het familiebedrijf van Petra en René Schouten. Ze hebben één dochter en vier zoons tussen de 12 en 18 jaar en zijn sinds eind 2018 eigenaar van een geitenhouderij. Op het adres zijn drie panden (een lammerenstal, een schuur en een te slopen oude stal) die asbestdaken hebben. 

Petra en René: “We komen oorspronkelijk uit Stroe. Daar hebben we 1200 witvleeskalveren gehouden. Dit was voor ons een mooie opstart van een eigen onderneming. Onze passie lag toen al bij de geitenhouderij. Het is heel mooi om de geiten van lammetjes tot melkgeiten te zien groeien en ontwikkelen. We zijn 3 jaar lang op zoek geweest door heel Nederland heen voor een melkgeitenhouderij. In Langbroek vonden we onze bestemming!

Onze geitenmelk is niet biologisch dus lopen onze geiten ook niet buiten. We houden ze binnen in een potstal op stro. Onze geitenmelk wordt verwerkt tot zachte kaas en babyvoeding door de Bettinehoeve in Etten-Leur. Ook gaat een deel van de melk naar Kaasmakerij Huig van de Graaf uit Doorn. Hij maakt er harde kaas van, die op donderdag, vrijdag en zaterdag te koop is in de winkel aan de Langbroekerweg 15A.”

Asbestdaken

DJI_0165 (1).jpgPetra en René wilden graag van hun asbestdaken af en hebben vorig jaar meegewerkt aan een onderzoek van de provincie Utrecht en de EigenWijkse Energie Coöperatie. Daarbij is de haalbaarheid onderzocht van een project waarbij de asbestdaken gesaneerd worden en op de nieuwe daken zonnepanelen komen. Gebleken is dat hier een positieve ‘business case’ ligt.

Zonnestroominstallatie

Het zonnedak op de stallen zou bestaan uit 1200  panelen en een vermogen hebben van ongeveer 371 kWp. Op jaarbasis kan daarmee meer dan 323.000 kWh groene stroom worden opgewekt, genoeg voor ruim 100 huishoudens.

foto's Martijn Oosterom