WAAROM MOETEN WE ZONODIG OM?

6a68f2c5-b212-46d2-9e83-678281bf2f6c.jpgmaandag 19 april 2021 14:08

Energietransitie, duurzame energie, zonne- en windenergie, herwinbare energie. Allemaal termen die we twintig jaar geleden niet of mondjesmaat hoorden. Nu lijkt het nergens anders meer over te gaan. Nou ja, bijna dan, want de coronapandemie is een stevige concurrent als gespreksonderwerp. De energietransitie is de overgang van het gebruik van fossiele energiebronnen, zoals olie, kolen en gas naar herwinbare energie, zoals water-, wind- en zonne-energie. Maar waarom moeten we overschakelen?

Energietransitie, duurzame energie, zonne- en windenergie, herwinbare energie. Allemaal termen die we twintig jaar geleden niet of mondjesmaat hoorden. Nu lijkt het nergens anders meer over te gaan. Nou ja, bijna dan, want de coronapandemie is een stevige concurrent als gespreksonderwerp.

De energietransitie is de overgang van het gebruik van fossiele energiebronnen, zoals olie, kolen en gas naar herwinbare energie, zoals water-, wind- en zonne-energie. Maar waarom moeten we overschakelen? Daar zijn twee belangrijke redenen voor: op de eerste plaats raken de fossiele energiebronnen langzamerhand uitgeput. Wat we verbruikt hebben, kunnen we niet weer terug stoppen in de grond en opnieuw gebruiken. Om te voorkomen dat onze kinderen en kleinkinderen in één keer hele drastische maatregelen moeten nemen is het verstandig om nu al over te schakelen op andere energiebronnen. Stel je voor dat zij net als trekvogels moeten vluchten naar plekken waar het klimaat warm genoeg is om niet te hoeven stoken en er genoeg water valt om te drinken en te wassen. En dat allemaal te voet, want brandstof voor de auto is niet meer beschikbaar.

De tweede reden heeft te maken met de opwarming van de aarde en de zeespiegelstijging. Behalve dat fossiele brandstoffen onze huizen verwarmen, de lampen doen branden en onze auto’s doen rijden, komt er bij verbranding veel CO2 bij vrij. Die CO2 en andere broeikasgassen zorgen ervoor dat de warmte van de zon en de ‘restwarmte’ niet meer door de dampkring heen kan ontsnappen. Daardoor stijgt de gemiddelde temperatuur op aarde, stijgt de zeespiegel en, warme lucht kan meer water bevatten, wordt het op sommige plekken ook natter.

Eind januari was Nederland gastheer van een virtuele wereldtop waarbij ‘best practices’ werden gedeeld over hoe landen zich het beste kunnen wapenen tegen de stijgende zeespiegel, heftige orkanen, tropische regenbuien en grote droogte.

Een mooi initiatief dat de landen die het ergste lijden onder de gevolgen van de opwarming van de aarde en de zeespiegelstijging kan helpen hun inwoners beter te beschermen. Want de gevolgen worden niet gelijkmatig over de aarde verdeeld. Voorheen natte gebieden kampen nu met grote droogte. Ons land is daar een voorbeeld van. En de stijgende zeespiegel maakt het nog ingewikkelder.

Voor mij genoeg om kritisch te kijken naar wat ik moet doen om op herwinbare energie over te schakelen en zolang me dat nog niet helemaal lukt zo min mogelijk fossiele energie te gebruiken.

Mariëlle Oostveen, vrijwilliger EigenWijkse Energie Coöperatie

« Terug