Eerste Wijkse Energiecafé succesvol

energiecafc3a9.jpg09-07-2013 00:26 09-07-2013 00:26

Wijk bij Duurstede – Afgelopen woensdagavond, 3 juli 2013, vond het eerste Wijkse Energie Café in het Muziektheater van Tom van Ginkel plaats. Er was veel belangstelling. “Wij kijken terug op een succesvolle avond. Alle vijftig bezoekers waren met elkaar in gesprek om energie in Wijk duurzaam te maken. Zo hadden we gehoopt dat het Eerste Energie Café zou zijn”, aldus voorzitter Henk Muis.

Huurwoningen met zonnepanelen
Na een inleiding door voorzitter Henk Muis over het hoe en waarom van de EigenWijkse Energie Coöperatie werd wethouder Robbert Peek als eerst ondervraagd door Rob Willems, secretaris. Peek vertelde dat de gemeente blij is met de EigenWijkse Energie Coöperatie (EWEC). De gemeente wil graag faciliteren, stimuleren en samenwerken met partijen met duurzame initiatieven.Gerrit Nellestein, directeur van Woningstichting Volksbelang, kon concreter zijn. Volksbelang heeft 2.000 huurwoningen. Volgens Nellestein allemaal daken voor zonnepanelen. De huurders moeten daar wel mee in stemmen. Maar netto is het uiteindelijk voor iedere huurder goedkoper om zonnepanelen op het dak te hebben.

Samenwerken
Na de pauze kwam Ruud de Bruijne aan de beurt. Ruud is secretaris van de landelijke organisatie E-decentraal en woont in Wijk. Hij vertelde over de landelijke ontwikkelingen op het gebied van duurzame energie. “Het bijzondere van dit soort initiatieven is dat de wetgeving er niet op is voorbereid. Met deze projecten lopen consument en producent door elkaar”.
Vervolgens kwam Theo Land, van ‘Heuvelrug Energie’, een soortgelijk initiatief als EWEC in de buurgemeente, vertellen waar zij aan werken. Heuvelrug Energie is een jaartje ouder dan EWEC. Zij hebben goed overleg gehad met installateurs van zonnepanelen in hun gemeente. “De ontwikkelingen bij zonne-energie gaan heel hard. Daarom is het voor de consument van belang dat installateurs samenwerken om de kwaliteit te bewaken. Er zijn nu vier installateurs in de Heuvelrug met een goed en betrouwbaar aanbod”, aldus Theo Land.
André van Zwieten legde tot slot uit hoe de huisstijl en het logo tot stand zijn gekomen. “De uitknip-letters van Max Kisman zijn geknipt voor deze club en het energieke en specifieke uitroepteken kan je overal kwijt.’ WE DOEN ‘T ZELF!’ is de slogan”, aldus André van Zwieten.

Geen praatclub
Zo werd door het gehele bestuur van de EigenWijkse Energie Coöperatie een succesvolle bijeenkomst georganiseerd. Het draaiboek was van Henriëtte Sanders, Bob Zijderveld was de man achter de techniek. Er werden drie filmpjes getoond van ‘Hier-opgewekt’ (over andere initiatieven in de provincies), vier sprekers met bijzondere verhalen werden geïnterviewd door Rob Willems en vijf nieuwe leden konden worden ingeschreven door penningmeester Joost Vulto.
Henk Muis sloot de bijeenkomst af met de woorden, “Wij gaan zeker een tweede energie café organiseren. Maar dit is geen praatclub, wij gaan concreet aan de slag. We doen ’t zelf in Wijk!

« Terug