Stroomfabriek nu echt van start!

stroomfabriekvlag.png18-03-2015 00:51 18-03-2015 00:51

Op 3 november 2014 hebben we SDE subsidie aangevraagd. Zonder deze exploitatiesubsidie is de Stroomfabriek niet financieel rond te krijgen. Dat komt omdat er vrijwel geen eigen verbruik is en bijna alle stroom rechtstreeks het net op gaat. En daar krijgen we in het beste geval nog net geen 5 cent per kiloWattuur voor, de zelfde prijs als vieze kolenstroom of atoomstroom. Dat zijn nu eenmaal de prijzen op de groothandelsmarkt. Helaas.

Nadat we de subsidieaanvraag hadden ingediend werd gemeld dat er binnen 13 weken uitsluitsel zou komen. Maar begin februari 2015 kregen we bericht dat het nog eens maximaal 13 weken kon duren voordat er duidelijkheid zou komen. Op die 3 november waren er namelijk naast onze aanvraag nog 3000 verzoeken om subsidie binnengekomen. En de subsidiepot was in die nacht overvraagd met 1.5 miljard euro! Het was daarmee heel onzeker en spannend geworden of wij in de prijzen zouden vallen. Alles lag al klaar: de offerte van de netbeheerder Stedin, offertes van installateurs, de contracten voor de investeerders in de panelen.
Eindelijk, gistermiddag: het verlossende bericht. Ja, we krijgen de gevraagde exploitatie subsidie. Wel 15 jaar lang wordt de (te) lage prijs voor onze mooie schone EigenWijkse zonnestroom uit de Stroomfabriek aangevuld tot een bedrag waarmee wij een rendabel project kunnen draaien. Waarmee de investeerders in die 505 panelen een rendement tegemoet kunnen zien van tussen de 2 en 4%.
We kunnen door met de Stroomfabriek! Van, voor en door de EigenWijkse gemeenschap!!

« Terug