START BOUW ZONNEVELDEN Wijkerbroek Oost en West

Wil Kosterman zet eerste schep bij Zonnevelden Wijkerbroek.png01-12-2022 09:57 01-12-2022 09:57

Volgend voorjaar starten Zonnevelden Wijkerbroek Oost en West in Wijk bij Duurstede met het opwekken van energie. Het komende half jaar werkt ontwikkelaar LC Energy hard om de zonnevelden klaar te maken voor gebruik. Wethouder Wil Kosterman zette op 17 november de eerste schep in de grond.

Bewoners kunnen nu al aangeven dat ze financieel willen participeren.

Volgend voorjaar starten Zonnevelden Wijkerbroek Oost en West in Wijk bij Duurstede met het opwekken van energie. Het komende half jaar werkt ontwikkelaar LC Energy hard om de zonnevelden klaar te maken voor gebruik. Wethouder Wil Kosterman zette op 17 november de eerste schep in de grond. Bewoners kunnen nu al aangeven dat ze financieel willen participeren. 

De regen mocht de pret niet drukken voor wethouder duurzaamheid Wil Kosterman. Zij zette donderdag de eerste schep in de grond. Dit deed ze in het weiland aan de Broekweg in Wijk bij Duurstede. Netbeheerder Stedin is hier met pompen en graafmachines al druk bezig met de aanleg van de kabels. Zonnevelden Wijkerbroek Oost en Wijkerbroek West komen ten zuiden van het Amsterdam-Rijnkanaal te liggen. Tussen de Broekweg en de Romeinenbaan. Ze wekken straks stroom op voor bijna 7000 huishoudens.

In de zonnevelden van LC Energy kunnen inwoners via de EWEC tot maximaal 500.000 euro financieel deelnemen. Dit gaat in de vorm van een achtergestelde lening (‘groene obligatie’). De werving hiervoor gaat begin volgend jaar van start. Inwoners die hier interesse in hebben, kunnen zich via dit formulier vrijblijvend melden.

Sarida van der Meer, coördinator Energie Leveren van EWEC: “Volgend jaar bestaat de coöperatie 10 jaar. Het is mooi te zien dat het harde werken van onze vrijwilligers zijn vruchten afwerpt. Steeds meer mensen kiezen voor onze groene energie. Naast deze zonnevelden gaat het met de ontwikkeling van de andere geplande zonneparken ook snel. Bij al deze projecten zorgt EWEC ervoor dat inwoners mee kunnen doen. Wij zijn heel blij dat we in overleg met de ontwikkelaars deze resultaten voor de lokale gemeenschap behalen.”

De planning
In januari start de aannemer met het plaatsen van de constructies waar de zonnepanelen op komen te liggen. Eind januari worden de zonnepanelen daarop gemonteerd. Vanaf maart worden de transformatoren en ander zwaar materiaal geplaatst.

Netbeheerder Stedin sluit de zonnevelden aan op haar middenspanningsstation aan de Graaf van Lynden van Sandenburgweg in Wijk bij Duurstede. Dit is naar verwachting eind maart/begin april gereed. Als alles volgens planning verloopt, dan sluit Stedin de zonnevelden eind mei/begin juni aan op het elektriciteitsnet. De levering van stroom start dan gelijk.

Duurzame energiebronnen
Met dit startsein door de wethouder zijn de werkzaamheden officieel begonnen. Kosterman: “Ik heb echt iets van: ‘yes, actie!’ Ik ben blij dat de bouw gaat beginnen en dat de zonnevelden volgend jaar starten met stroom leveren. De huidige energiecrisis maakt de noodzaak om snel over te stappen naar duurzame energiebronnen groter dan ooit. In Wijk bij Duurstede leveren de zonnevelden daar een belangrijke bijdrage in.”

Onderzoek naar bodemleven en biodiversiteit
Bij Zonneveld Wijkerbroek West gaat de ontwikkelaar experimenteren met zonnepanelen die aan beide zijden zonne-energie opwekken. In samenwerking met TNO komen er verschillende opstellingen om de effecten hiervan op het bodemleven en op de biodiversiteit te laten onderzoeken. Fruitbedrijf Van Dijk laat hier gedeeltelijk haar perenbomen staan. Wageningen Universiteit & Research (WUR) onderzoekt daar wat de effecten zijn wanneer de peren gekweekt worden onder zonnepanelen. Dit onderzoek is mede mogelijk dankzij een bijdrage van de provincie Utrecht en de gemeenten Bunnik en Wijk bij Duurstede.

Menno Gijrath van Low Carbon uit Londen, het bedrijf dat samen met QING uit Arnhem eigenaar is van LC Energy: “Low Carbon ondersteunt hier wetenschappelijk onderzoek van TNO en de WUR naar de invloed van zonneparken op flora en fauna. Het is belangrijk dat we meer inzicht krijgen in de gevolgen van zonneparken op de kwaliteit van het bodemleven. En op de vogel- en vleermuispopulaties en de synergie met de biologische fruitteelt.”

Investeren via EWEC
Deze zonnevelden liggen in hetzelfde gebied als Zonnepark Wijkerbroek. Sunvest ontwikkelt dit park. Het wekt straks stroom op voor 6000 huishoudens. In de zomer van 2023 start Sunvest met de bouw van Zonnepark Wijkerbroek. De EigenWijkse Energie Coöperatie (EWEC) wordt hiervan voor een kwart eigenaar. Inwoners kunnen straks via EWEC investeren in dit zonnepark.

Het Wijks Omgevingsfonds
Naast dat inwoners investeren in de parken, is ook het Wijks Omgevingsfonds opgericht. Een deel van de opbrengst van de lokale zonnevelden gaat hierheen. Het geld komt beschikbaar om duurzame initiatieven in de gemeente te steunen. Henny Olthof, penningmeester van het fonds: “Met dit fonds kunnen alle inwoners uit Cothen, Langbroek en Wijk bij Duurstede meeprofiteren van rendementen uit het opwekken van groene stroom. Met elkaar en in hun eigen leefomgeving”. Op wijksomgevingsfonds.nl is hierover meer informatie te vinden.

Energieambitie van Wijk bij Duurstede
De ambitie van de gemeente Wijk bij Duurstede is om uiteindelijk energieneutraal te zijn. Dat betekent dat we in de gemeente evenveel energie opwekken als dat we verbruiken. Hiervoor richt de gemeente zich op energiebesparing en zonnepanelen op daken. Ook heeft de gemeenteraad ruimte gegeven voor 60 hectare zonnevelden. De gemeente heeft inmiddels aan vijf zonnevelden een vergunning verleend.

Op de foto, van links naar rechts: Cees van den Brandhof van Stedin, Henny Olthof van het Wijks Omgevingsfonds, Sarida van der Meer van de EigenWijkse Energie Coöperatie, wethouder Wil Kosterman, Steven Pleging van BELECTRIC, Menno Gijrath van Low Carbon en Gijs van Heemstra van LC Energy.

« Terug