Vrijwilliger vacatures

Iets voor jou?

De EigenWijkse Energie Coöperatie (EWEC) werkt met vrijwilligers en professionele krachten. Vanuit het Wijkse gemeenschapsgevoel hechten wij aan het karakter van een vrijwilligersorganisatie en verwelkomen we in principe elke vrijwilliger die ons team wil versterken. Vrijwilligerswerk vinden wij niet vrijblijvend. Zo bieden wij opleidingen aan en verwachten wij dat je deze gaat volgen als dit voor jouw rol noodzakelijk is. 

De vacatures:

Wij bieden: een bevlogen en veilige werkomgeving, een vrijwilligers borrel op vrijdagmiddagen, vergoeding van eventuele kosten en medezeggenschap over het vrijwilligersbeleid.

NB. De functie zijn onbezoldigd.

Heb je belangstelling?

Lees dan het vrijwilligersbeleid en meld je aan via het 'aanmeldformulier vrijwilliger EWEC' of

Heb je vragen?

Meld je dan aan via: info@ewec.nl of bel 0343 44 77 12 (Sarida van der Meer). Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met je op voor een kennismakingsgesprek.

Winkelmedewerker

Winkelmedewerkers geven klanten voorlichting over energiecontracten en over investeringen in energieprojecten. Dat kan in de winkel, maar ook via telefoon of anderszins. Winkelmedewerkers werken nauw samen met de Coördinator Energie Leveren en de Coördinator Energie Opwek.

Wij vragen een of meer vrijwilligers, die:

 • Sociaal vaardig zijn;
 • Zich serieus willen verdiepen in de energiecontracten die klanten bij EWEC kunnen afsluiten en in de investeringsmogelijkheden van EWEC
 • Stands van EWEC bij evenementen willen bemensen
 • Tenminste 2 uur per week aan deze taak kunnen besteden.

Geïnteresseerd? Meld je dan aan met het 'Aanmeldformulier Vrijwilliger'

Terug naar boven

Ontwikkelaar EWEC-visie op windmolens

Tot nu toe is het heel moeilijk gebleken om in Wijk bij Duurstede windenergieprojecten te realiseren. Dat heeft te maken met veel weerstand onder inwoners van Wijk bij Duurstede, Cothen en Langbroek tegen windmolens in hun omgeving. Voor EWEC is die weerstand een gegeven, maar dat betekent niet dat wij daarom absoluut geen windmolens zouden willen realiseren in onze gemeente. Om goed te begrijpen wat er wel kan, zoeken wij een vrijwilliger die:

 • zich wil verdiepen in de mogelijkheden en onmogelijkheden van het vestigen van windmolens in de gemeente Wijk bij Duurstede, gegeven landelijk, provinciaal en gemeentelijk beleid en de opvattingen van inwoners van de gemeente en in het licht van de wenselijke energie transitie (van het gas af).
 • Vanuit die achtergrond een visie en strategie wil ontwikkelen voor EWEC en in samenspraak met de leden van EWEC en het EWEC-bestuur
 • Sociaal vaardig is
 • Kennis en ervaring heeft met de maatschappelijke aspecten van energieopwekking of zich daarin wil verdiepen.
 • Zich goed schriftelijk kan uitdrukken

Geïnteresseerd? Meld je dan aan met het 'Aanmeldformulier Vrijwilliger'

Terug naar boven

Projectleider Zonneparken

De projectleider zonneparken organiseert de samenwerking tussen EWEC en investeerders in 5 toekomstige zonneparken in Wijk bij Duurstede. Daarbij hoort het overleg met omwonenden, de nadere uitwerking van samenwerkingsovereenkomsten en het de werving van substantiële investeringen van inwoners van Wijk bij Duurstede in zonneparken (en eventueel, windmolens). Dat doet de projectleider zonneparken in nauw overleg met het bestuur en de projectleider werving en publiciteit (Voor de werving zijn er fondsen om een marketing bureau in te schakelen).

Voor deze verantwoordelijke functie zoeken wij een vrijwilliger die:

 • Op de hoogte is met de werking van de energiemarkt;
 • De technische kanten van het opwekken en leveren van zonne-energie begrijpt.
 • Voorgestelde overeenkomsten begrijpt evenals de juridische adviezen omtrent die overeenkomsten.
 • Sociaal vaardig en effectief is in zakelijke overleggen met investeringsmaatschappijen en met omwonenden.
 • Bereid is samen te werken met door EWEC gecontracteerde consultant(s) bij het overleggen en onderhandelen met omwonenden.
 • Regelmatig rapporteert aan het bestuur
 • Tenminste 4 uur per week aan deze taak kan besteden.

Geïnteresseerd? Meld je dan aan met het 'Aanmeldformulier Vrijwilliger'

Terug naar boven

Financiële projectcontrollers

EWEC heeft verschillende activiteiten, zoals de zonnedaken, de zonneparken, laadpalen, het Energieloket en energieverkoop. Deze verschillende activiteiten gaan gepaard met verschillende geldstromen, inkomsten en uitgaven. Wij zoeken voor deze activiteiten mensen die de uitgaven en inkomsten per maand willen monitoren, en daarover rapporteren aan de penningmeester en het bestuur. Daarbij is voorlopig vooral behoefte aan monitoring van de zonneparken en de energieverkoop. Het spreek overigens vanzelf dat deze activiteiten, zoals de investeringen in zonneparken verricht worden door vrijwilligers en medewerkers, waarmee de betreffende controller ook zal samenwerken met de penningmeester.

Wij vragen vrijwilligers die:

 • Zich willen verdiepen in de activiteiten van EWEC
 • kunnen boekhouden
 • bereid zijn om samen te werken met andere vrijwilligers van EWEC en met de penningmeester
 • twee tot vier uur per week beschikbaar hebben om aan deze taak te besteden.

Geïnteresseerd? Meld je dan aan met het 'Aanmeldformulier Vrijwilliger'

Terug naar boven

Energiecoaches

Als Energiecoach help je de inwoners van onze gemeente met het besparen op hun energieverbruik of het verduurzamen van hun woning. Het Energieloket geeft laagdrempelig advies aan alle inwoners en ondernemers van Wijk bij Duurstede. De energiecoaches bemensen het Energieloket, houden energiegesprekken, maken warmtescans en helpen met de overige activiteiten die het Energieloket organiseert. Daarbij werken ze nauw samen met de coördinator van het Energieloket.

Wij vragen vrijwilligers die:

 • Interesse hebben in het verduurzamen van een woning en in energie besparen
 • Graag met mensen in contact komen om ze te helpen met hun hulpvraag
 • Graag de handen uit de mouwen steken
 • Enige affiniteit met Microsoft Office hebben.
 • Tenminste 2 uur per week aan deze taken kunnen besteden.

Geïnteresseerd? Meld je dan aan met het 'Aanmeldformulier Vrijwilliger'

Terug naar boven