Zonnepark Cothen

Crowdfunding ongekend succesvol!

Voor Zonnepark Cothen, ons eerste zonnepark in Wijk bij Duurstede, is op 1 maart 2021 de inschrijving begonnen. Drie weken later, zondag 21 maart om middernacht, is de aanmeldstraat weer dichtgegaan. Toen hadden 60 deelnemers zich ingeschreven op 1 of meer obligaties. Daarvan waren er 22 inwoners van Cothen die samen inschreven voor meer dan € 100.000. In totaal is voor € 437.500 aan obligaties aangevraagd: een forse overschrijding van ons doelbedrag van € 250.000!ZP Cothen-RTVU-2825921_1024.jpg

Het was voor ons de eerste keer dat we met de aanmeldstraat van Econobis werkten. Dat ging niet voor iedereen meteen vlekkeloos  maar de meesten slaagden er in om zich via de aanmeldstraat in te schrijven. En ook deelnemers die nog geen lid waren konden zich op deze wijze aanmelden. Zoals eerder gemeld ben je als lid van de EigenWijkse Energie Coöperatie de baas van je eigen energiebedrijf en bepaal je mede de koers van de coöperatie. Ook beslis je mee over welke projecten we aanpakken. Hoe meer leden EWEC heeft, hoe beter de coöperatie haar geluid kan laten horen in de politiek en in onderhandelingen. 

Toewijzing obligaties

Eerder hadden we gemeld dat we uiterlijk 28 maart bekend zouden maken hoeveel obligaties ieder van de inschrijvers krijgt toegewezen. Echter, ontwikkelaar Sunvest blijkt nog iets meer tijd nodig te hebben om de ontwikkelfase af te ronden. Dat betekent voor ons dat onze investeerders ook wat meer tijd krijgen om het geld voor de hun toegewezen obligaties over te maken. We verwachten dat we over drie weken de inschrijvers kunnen berichten in hoeverre ze de gewenste aantallen obligaties kunnen verwerven en ook voor wanneer dan het leningsbedrag overgemaakt moet worden.

Wat we wel al kunnen melden: alle Cothenaren krijgen het door hun gewenste aantal obligaties. De resterende obligaties worden toegewezen aan inwoners uit de rest van de gemeente. Dat gaat volgens de 'baksteenmethode': alle inschrijvers die één obligatie wilden krijgen hem ook, vervolgens de inschrijvers die er twee wilden enzovoorts. Uiteindelijk verwachten we iedereen, buiten de Cothenaren, tot maximaal 11 obligaties te kunnen toekennen. Mensen die op meer hebben ingeschreven zullen dus niet alle gewenste obligaties verkrijgen. Maar geen nood: rond de zomer komen we weer met nieuwe mogelijkheden.

Nu investeren in Zonnepark Cothen

Zonnepark CothenVanaf 1 maart 2021 kunnen alle inwoners van Cothen, Wijk bij Duurstede en Langbroek zich inschrijven voor financiële deelname aan Zonnepark Cothen. Er zijn 500 'Obligaties Zonnepark Cothen' van elk € 500. De rente bedraagt 4%. De bouw van het zonnepark start dit voorjaar met de aanleg van de landschappelijke inpassing. De eerste stroom wordt naar verwachting in april/mei 2022 geleverd.

Alle inwoners krijgen de gelegenheid om te participeren in het eerste zonneveld van Wijk bij Duurstede. EWEC heeft zich in de onderhandelingen met ontwikkelaar Sunvest namens ons allemaal hard gemaakt voor een eerlijke deal voor de inwoners, waarbij zoveel mogelijk mensen kunnen meedelen in de winst. Het zijn tenslotte onze weilanden en onze zonnevelden! Ook zorgde EWEC er in de onderhandelingen voor dat het park een ruime groenvoorziening krijgt.

De projectlocatie is circa 11 hectare groot. Met inachtneming van landschappelijk inpassing is dit voldoende om een zonnepark van circa 13 MWp te realiseren. Dat levert straks voldoende stroom voor zo’n 4.000 woningen, oftewel genoeg voor alle huishoudens in Cothen. In principe zal de geproduceerde stroom via EWEC af te nemen zijn.

Het zonnepark kan een belangrijke bijdrage leveren aan de ambitie Wijk bij Duurstede klimaat neutraal 2030. De praktijkervaring van dit project is meegenomen in het opstellen van het Beleids- en Toetsingskader Zonneparken. De vergunning is in 2019 verleend en ook is SDE toegekend. 

Wil je op de hoogte gehouden worden van vorderingen die geboekt worden bij alle projecten? We zullen regelmatig nieuwsbrieven versturen. Meld je aan via zonneparken@ewec.nl

Hoe kan je investeren?

Op 1 maart 2021 is EWEC officieel gestart met de fondsenwerving. Inwoners van Cothen (en de andere inwoners van de gemeente) kunnen financieel deelnemen in dit park. Dat gaat in de vorm van obligaties met een rente van 4%. Je moet dan wel even lid worden (als je dat nog niet bent) van de coöperatie. In totaal willen we € 250.000 ophalen. Meerdere mensen hebben al hun interesse uitgesproken om financieel deel te nemen in Zonnepark Cothen. Als er meer obligaties aangevraagd worden dan er beschikbaar zijn gaan de inwoners van Cothen voor. En kleinere investeerders gaan voor grote investeerders. Dat werkt als volgt:

 • Aanvragers uit Cothen krijgen elk 1 obligatie toegewezen (1e laag)
 • Vervolgens krijgen aanvragers uit Cothen die meer dan 1 obligatie hebben aangevraagd er nog 1 obligatie bij (2e laag)
 • Dat gaat net zolang door tot de obligaties op zijn of alle aanvragers uit Cothen voorzien zijn of de 20e laag bereikt is (20 obligaties)
 • Daarna worden de resterende obligaties op eenzelfde wijze toegewezen aan de overige aanvragers uit de gemeente Wijk bij Duurstede tot ook daar de 20e laag bereikt is.
 • Als er dan nog obligaties over zijn worden die wederom laagsgewijs toegewezen aan de inschrijvers die meer dan 20 obligaties wensen.

Rekenvoorbeeld
Investeren in Zonnepark Cothen gaat via een achtergestelde lening. Stel je legt € 5.000 in, ofwel 10 obligaties van € 500. Je ontvangt een rente van 4% over het uitstaande bedrag. EWEC zal die lening over een periode van 15 jaar aflossen in 30 gelijke delen, inclusief rente. Je krijgt, vanaf het moment dat het park in productie is, 15 jaar lang € 446 terugbetaald, in twee halfjaarlijkse termijnen. Je winst na deze periode is € 1.697. De eerste aflossingsdatum is 31-12-2022.
Over de toegewezen obligaties betaal je eenmalig 1% emissiekosten.
Bovendien ontvang je over de periode dat het park nog in aanbouw is (van 1 april 2021 tot 30 juni 2022) 'constructierente'.

Het Project

Zonnepark Cothen wordt gebouwd ten noorden van de Trechtweg 10. Kadastraal bekend als percelen F 471, F 472 en F 473. Het gaat om de bebouwing van een stuk land ter grootte van 11 hectare. De voormalige perenboomgaard van de familie Gerard Vernooij. Hier komt een geïnstalleerd vermogen van ca 13 MWp, goed voor het stroomverbruik van ca 4.000 huishoudens.zonnepark Cothen.png

Aan de noordzijde van het zonnepark wordt een bufferzone van ongeveer 75 meter aangehouden tot aan de woningen. Aan deze zijde stonden al bomen, namelijk Elzen, maar vanwege bladverlies in de winter zullen deze worden vervangen door een gevarieerde bufferzone met soorten als Es, Meidoorn, Eik en struiken als Kornoelje, Vuilboom, Wilde Kers en Gelderse Roos. Soorten die ook van betekenis zijn voor de lokaal bekende Steenuil, als plek waar vanaf zij kan jagen. De steenuil is ook de reden dat er alleen van augustus tot januari gebouwd mag worden. 

De transparantie in de winter vanaf de woningen naar het zonnepark is op deze wijze nihil. Aan de zuidoostzijde wordt een nieuwe beplantingsstrook aangelegd, een zogeheten struweelrand. Dit is een vegetatierand met soorten van 1 tot 5 meter hoog. Dit wordt hakhout of een losse haag.  

Onder de zonnepanelen wordt het grasland ecologisch verrijkt met een grasmengsel dat goede resultaten heeft op de aanwezige bodem. De stroken rond en tussen de panelen, die open moeten worden gehouden voor onderhoud, worden omgevormd tot bloemrijk grasland, wat goed is voor de bijen. 

De zonnepanelen kennen een opstelling met een hoogte van 1,5 meter, dit is onder ooghoogte, met een meter tussen de rijen. De panelen zullen in een zuid-opstelling staan. Dat is goed voor de maximale zonne-energieopbrengst. Daarnaast is een zuid-opstelling, t.o.v. een oost-west-opstelling, iets gunstiger voor de bodem en vegetatie onder de panelen (aldus Sunvest).  

Organisatie

Om risico’s af te dekken worden aparte bv’s opgericht. Zonnepark Cothen BV is opgericht door Sunvest. Sunvest is hier 100% eigenaar van, er is geen sprake van gedeeld eigendom. EWEC zal de lening in een aparte bv stoppen, EWEC Zonneparken B.V.  (deze bv is 26 februari 2021 opgericht en op 2 maart 2021 geregistreerd bij de Kamer van Koophandel). EWEC Zonneparken B.V. verstrekt namens de leden van EWEC de lening. De logica achter aparte bv’s is dat de andere activiteiten van de partijen niet van invloed zijn op dit zonnepark en andersom. organigram.png
De aandeelhouders zijn voor 100% eigenaar van het Zonnepark Cothen. Zij leggen zelf 11% van de totale investering in. De grootste financier, een grote Europese bank, legt 86% in, en inwoners van de gemeente, leggen samen via EWEC Zonneparken BV (i.o.) 3% in. 

Hoe werkt het?

Om deel te nemen moet je lid zijn van de coöperatie.
Daarvoor 
heb je een account nodig. 
Klik hier om een account aan te maken of, als je dat al hebt, naar je eigen account te gaan. 

Deelnemen gaat als volgt:

 • Kom naar de online informatieavond op maandagavond 1 maart, vooraf aanmelden gaat via: zonneparken@ewec.nl. En bezoek de website www.ewec.nl/zonnepark-cothen
 • Lees de Informatiebrochure goed door. Heb je toch nog vragen? Kijk bij de veelgestelde vragen hieronder (deze lijst wordt up to date gehouden) of neem contact op via zonneparken@ewec.nl 
 • Aanmelden verloopt via de website. Je wordt om een aantal persoonlijke gegevens gevraagd zoals je NAW-gegevens.
 • Daarvoor maak je een eigen account aan
 • Via de aanmelding kom je de 'Obligatievoorwaarden Zonnepark Cothen' tegen, deze kun je ook al inzien op de website. Lees deze goed door, hiermee leggen we de onderling geldende afspraken vast. Door de aanmeldstraat af te ronden, geef je goedkeuring op deze afspraken. 
 • Via de aanmeldstraat word je gevraagd of je lid bent, als je dit nog niet bent, zul je dat automatisch hierna worden.
 • Indien gewenst, stap je over naar om | nieuwe energie, om de eigen stroom van het zonnepark af te nemen. Dit kun je aangeven in de aanmeldstraat. Het is geen verplichting voor deelname. 
 • Aan het einde van de aanmeldstraat geef je aan met hoeveel obligaties je wenst deel te nemen. 
 • Bij toewijzing van jouw obligaties ontvang je bericht hoeveel obligaties aan jou zijn toegewezen; dat kun je altijd via je eigen account inzien.
 • Uiterlijk 11 april maak je het bedrag van jouw lening over op de bankrekening van EWEC, vermeerderd met de emissiekosten.
 • Vanaf 1 juli 2022 produceert het Zonnepark Cothen stroom en komen er inkomsten. Dat is de startdatum voor de renteberekening. 

Relevante Documenten

Let op!

Lees de documenten die op deze pagina via links bereikbaar zijn en eventueel te downloaden zorgvuldig door. Als je inschrijft op obligaties wordt je gevraagd te bevestigen dat je deze documenten gelezen hebt.

Aan beleggen zitten risico's. Hoewel we niet onder toezicht van de AFM vallen is een uitgebreid Informatiedocument wel verplicht. Ook moet een melding gedaan worden aan de AFM. Dit Informatiedocument met een precieze omschrijving van de aanbieding en een uitgebreide opsomming van de risico's vind je HIER

Daarnaast hebben we een meer publieksvriendelijke versie gemaakt van alle aspecten van deze obligatielening. Daarin worden ook de projecteigenschappen en de betrokken partijen besproken. De Informatiebrochure vind je onder deze LINK

Tenslotte nog een belangrijk document (klik op de link): Obligatievoorwaarden Zonnepark Cothen

In het nieuws

Zonnepark Cothen is de laatste tijd in het nieuws. Op 1 maart 2021, bij de start van de verkoop van de Obligaties Zonnepark Cothen werd Sarida van der Meer geinterviewd door RTV Utrecht.

Eerder al bracht het AD een bericht over het zonnepark Cothen

En nog een artikel in het AD over het verloop van de inschrijving waar ook het Wijks Nieuws al over schreef.

Veelgestelde Vragen

Wat als ik mijn geld weer nodig heb?
Denk goed na over het geld wat je inlegt, of je dit kunt missen. Je kunt tussentijds niet je participatie opzeggen. Wel wordt, zodra het park operationeel is, gestart met rente en aflossing

Wat als ik mijn participatie tussentijds wil overschrijven op een andere naam?
De Obligaties Zonnepark Cothen zijn uitsluitend overdraagbaar tussen obligatiehouders onderling of tussen obligatiehouders en hun familieleden met een bloed- of aanverwantschap in de eerste lijn. Daarbij geldt dat de Obligaties Zonnepark Cothen uitsluitend worden uitgegeven voor verkoop en verhandeling binnen Nederland. EWEC aanvaardt geen verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor eventuele schade als gevolg van een overdracht van obligaties buiten Nederland.

Waarom is mijn participatie niet vrij verhandelbaar? 
Er is geen notering aan de beurs; je kan wel je obligatie overdragen aan iemand anders.

Wat als ik kom te overlijden?
Dan gaat je participatie over naar de erfgenamen

Wat als ik niet wil overstappen van energieleverancier? 
Geen probleem, als je niet kunt overstappen, omdat je nog aan een contract vast zit, of als je niet wilt overstappen, dan hoeft dit niet. 

Waarom moet je lid zijn van EWEC om deel te nemen?
EWEC is een coöperatie met leden. Een coöperatie heeft een doel dat zij wil realiseren voor haar leden. Ons doel is (o.a.) het stimuleren en produceren van duurzame energie. Onze inspanningen hebben uiteraard een groter maatschappelijke invloed, maar in de kern zijn we er voor onze leden (die deze doelstelling dus mede willen realiseren). Het zijn dus onze leden die direct kunnen profiteren van de resultaten van onze inspanningen. Op andere wijzen (die goedkeuring benodigt van onze leden) willen we de winsten eveneens beschikbaar stellen aan de omgeving, hoe we dat willen doen, daarover lees je binnenkort meer op onze website. Onze statuten vind je via: https://www.ewec.nl/over-ons

Wat als ik verhuis, mag ik dan nog steeds lid blijven van EWEC?
Ja, dat mag. EWEC is weliswaar een lokale energiecoöperatie, maar als je vertrekt uit onze gemeente kan je gewoon lid  blijven van EWEC. 

En wat als ik verhuis, kan ik dan nog steeds blijven participeren? 
Ja, jouw obligatie geldt voor 15 jaar. Dat verandert niet bij verhuizing.  

Waarom zijn de obligaties zo duur?
We realiseren ons dat de obligaties vrij hoog geprijsd zijn. We hebben hier ook wel een tijdje over getwijfeld. Mocht deelname een belemmering voor je vormen vanwege de hoogte van het bedrag, laat het ons weten, we ontvangen graag dat soort signalen, zodat we onze aanbiedingen nog beter kunnen laten aansluiten op de behoeften van onze leden.