Zonnepark Mariënhoeve

Na een lange voorbereiding is Zonnepark  Mariënhoeve  van start. Het blijkt dat er op de judohal en de nieuwe multifunctionele hal in totaal 1890 panelen geplaatst kunnen worden. In de zomer van 2016 was de haalbaarheidsstudie gereed. Op 17 november 2016 is de intentieovereenkomst met gemeente en stichting Wijksport getekend om ook daadwerkelijk aan de gang te gaan. In 2017 is besloten om het project in 2 delen uit te voeren: de 480 panelen op de Judohal zijn allemaal gereserveerd en zullen voor de zomer van 2018 geplaatst worden.

Er is gekozen voor de zogenaamde “Regeling Verlaagd Tarief” (Postcoderoosregeling): leden die in het postcodegebied wonen waar de installatie staat èn de mensen in de aangrenzende postcodegebieden investeren gezamenlijk in een zonnestroominstallatie en hoeven dan over de stroom die door “hun” panelen is opgewekt geen energiebelasting te betalen. Dat scheelt meer dan een slok op een borrel want die belasting is momenteel ongeveer 12 cent per kWh. Die postcoderoos betekent in ons geval dat iedereen in de gemeente (en omstreken) mee mag investeren.

We hebben voor Mariënhoeve een aparte coöperatie opgericht: EigenWijkse Zon Coöperatie U.A. De installatie zal uiteindelijk een vermogen hebben van ongeveer 510 kW (4 x zo groot als de Stroomfabriek) en per jaar circa 430.000 kWh opleveren. Het projectrendement (IRR) zal ongeveer 4% bedragen. 

Meer informatie over Zonnepark Mariënhoeve vind je in het Informatie Memorandum, zie onder bij "meer weten?" Ook hebben we antwoord proberen te geven op de meest gestelde vragen. Je kan ook gelijk meedoen. Blijf op de hoogte van de vorderingen via de algemene EWEC-Nieuwsbrief, via Facebook en deze website!

We  sturen ook af en toe een actuele stand van zaken naar de deelnemers, zie vorige afleveringen.

Meer weten?

Zonnepark Mariënhoeve is een zogenaamd postcoderoosproject. Dat is een vrij ingewikkelde regeling die de Rijksoverheid bedacht heeft om het zelf opwekken van duurzame energie te bevorderen. Zo kan je toch profiteren van zonne-energie ook al heb je zelf geen geschikt dak. Lees er alles over in het Informatie Memorandum.

Doe mee!

Wil je panelen reserveren: klik hier . Wil je een afspraak maken voor een oriënterend gesprek in de centrale hal van het Huis van de Gemeente, Karel de Grotestraat 30 in Wijk bij Duurstede? Bel met 06 1249 2247 of mail naar info@ewec.nl 

Nog vragen?

Omdat de Postcoderoosregeling die we voor Mariënhoeve gebruiken best wel ingewikkeld is hebben we een document gemaakt met de meest gestelde vragen. Mocht het antwoord op jouw vraag ontbreken geef dan even een seintje of bel (06 1249 2247).

Deelnemers in zonnetje

Op zaterdag 30 juni om 16:00 uur is het eerste zonnedak van sportpark Mariënhoeve, op de judohal, officieel in gebruik genomen. Gedeputeerde Pim van de Berg (provincie Utrecht), wethouder Hans Marchal, bestuurslid Wijksport, Erik van de Kant en Sarida van der Meer (EigenWijkse Zon Coöperatie) hebben de openingshandeling verricht. Daarbij zijn de 50 deelnemers aan het zonnedak in het zonnetje gezet.

De 480 panelen leveren stroom aan de 50 deelnemende huishoudens volgens de zogenaamde “Regeling Verlaagd Tarief”, dat wil zeggen dat ze hun investering terug verdienen via de kwijtschelding van de energiebelasting. De installatie is in opdracht van de speciaal hiervoor opgerichte EigenWijkse Zon Coöperatie geplaatst door twee lokale bedrijven: Volt4U en Claus van der Velden Elektroservice. De panelen leveren sinds 1 juni stroom.

Ondanks de hitte, waarbij de ongeveer 60 belangstellenden al gauw de schaduw van de naburige boompjes opzochten, werd er aandachtig geluisterd naar de toespraken.  Vervolgens werd het glas geheven op de zonnige toekomst van Wijksport en de EigenWijkse Zon Coöperatie waarna de aanwezigen heel toepasselijk in de zonnebloemen gezet werden. Na dit eerste dak zal de coöperatie, samen met Wijksport, nog eens 1410 panelen op de multifunctionele hal plaatsen. 

Meer info bij: Sarida van der Meer, voorzitter EigenWijkse Zon Coöperatie, telefoon 06 1249 2247

Samenwerking bekrachtigd

De EigenWijkse Zon Coöperatie gaat 480 zonnepanelen plaatsen op het dak van de Judohal op Sportpark Mariënhoeve. De panelen worden gedurende 25 jaar geëxploiteerd. Daartoe is op dinsdag 17 april 2018 een samenwerkingsovereenkomst getekend tussen de Stichting Wijksport en de EigenWijkse Zon Coöperatie.
Het project kent een lange aanlooptijd: al in april 2015 werden de eerste verkenningen uitgevoerd naar de verduurzaming van Sportpark Mariënhoeve.
De opdracht tot plaatsing is gegund aan twee lokale bedrijven. Volt4U zal de panelen plaatsen en de omvormers en toebehoren (DC gedeelte). De AC aansluiting naar het transformatorhuis zal gemaakt worden door Claus van der Velden Elektroservice.
Naar verwachting wordt de complete installatie werkend opgeleverd in de eerste week van juni 2018.
bij de foto van links naar rechts, Erik van de Kant (bestuurslid Wijksport), Sarida van der Meer (voorzitter EigenWijkse Zon Coöperatie), Connie Eli (voorzitter Wijksport)

Ondertekening intentieverklaring

Tijdens het Energiecafé van de EigenWijkse Energie Coöperatie op donderdag 17 november 2016 werd de intentieverklaring ondertekend om op Mariënhoeve bijna 2000 zonnepanelen te leggen. Onder goedkeurend oog van Marjan Minnesma tekenden wethouder Hans Marchal (namens de gemeente Wijk bij Duurstede), Henk Muis (namens de EigenWijkse) en Erik van de Kant (namens stichting Wijksport). Daarvoor hadden de bijna 100 aanwezigen anderhalf uur aandachtig geluisterd naar het indringende betoog van Minnesma. Ze liet zien hoe we sneller meer meters kunnen maken om de rampzalige gevolgen van ons veranderende klimaat nog op tijd af te wenden.

Sinds 2007 is Marjan Minnesma directeur van Urgenda. Ze is onder meer bekend vanwege de rechtszaak die ze aanspande tegen de Nederlandse staat omdat die volgens haar en haar medestanders te weinig doet om haar onderdanen te beschermen tegen de gevolgen van klimaatverandering. Ze heeft deze rechtszaak gewonnen en daarmee de overheid gedwongen om meer daadkracht te tonen.

Minnesma ziet een belangrijke rol voor coöperaties, zoals de EigenWijkse Energie Coöperatie, in enerzijds energie besparen en anderzijds duurzame energie produceren. Ook kan de coöperatie verbindend werken in de samenleving en een rol vervullen bij het uitvoeren van het Milieubeleidsplan van de gemeente Wijk bij Duurstede. Als de gemeenteraad dit unaniem aangenomen Milieubeleidsplan serieus neemt en inderdaad in 2030 klimaatneutraal wil zijn, moeten we zo snel mogelijk grote stappen zetten.

De voorgenomen zonnepanelen op Mariënhoeve passen in dit verhaal. Hoewel er nog veel meer moet gebeuren is de ondertekening van de intentieovereenkomst weer een mooie stap op weg naar een klimaatneutraal Wijk bij Duurstede.