Zonnepark Mariënhoeve

Op Sportpark Mariënhoeve worden 1890 zonnepanelen geplaatst. De postcoderoosregeling bied de mogelijkheid om te investeren en geen energiebelasting te betalen. U bespaart hiermee 12 cent per kWh en behaalt een mooi rendement. Profiteer van zone-energie ook al heb je geen geschikt dak. Wordt lid en bestel hier je zonnepanelen!

Ik wil zonne-energie van het zonnepark

Afspraak maken?

Wil je een afspraak maken voor een oriënterend gesprek in de centrale hal van het Huis van de Gemeente, Karel de Grotestraat 30 in Wijk bij Duurstede? Bel met 06 1249 2247 of mail naar info@ewec.nl 

Zonnepark Mariënhoeve

Zonnepark MariënhoeveNa een lange voorbereiding is Zonnepark  Mariënhoeve  van start. Het blijkt dat er op de judohal en de nieuwe multifunctionele hal in totaal 1890 panelen geplaatst kunnen worden. In de zomer van 2016 was de haalbaarheidsstudie gereed. Op 17 november 2016 is de intentieovereenkomst met gemeente en stichting Wijksport getekend om ook daadwerkelijk aan de gang te gaan. In 2017 is besloten om het project in 2 delen uit te voeren: de 480 panelen op de Judohal zijn allemaal gereserveerd en zullen voor de zomer van 2018 geplaatst worden.

Postcoderoosregeling

Er is gekozen voor de zogenaamde “Regeling Verlaagd Tarief” (Postcoderoosregeling): leden die in het postcodegebied wonen waar de installatie staat èn de mensen in de aangrenzende postcodegebieden investeren gezamenlijk in een zonnestroominstallatie en hoeven dan over de stroom die door “hun” panelen is opgewekt geen energiebelasting te betalen. Dat scheelt meer dan een slok op een borrel want die belasting is momenteel ongeveer 12 cent per kWh. Die postcoderoos betekent in ons geval dat iedereen in de gemeente (en omstreken) mee mag investeren.

Doe je mee?

Klant worden bij EWEC

1890 panelen, 4% verwacht rendement

We hebben voor Mariënhoeve een aparte coöperatie opgericht: EigenWijkse Zon Coöperatie U.A. De installatie zal uiteindelijk een vermogen hebben van ongeveer 510 kW (4 x zo groot als de Stroomfabriek) en per jaar circa 430.000 kWh opleveren. Het projectrendement (IRR) zal ongeveer 4% bedragen.

Informatie Memorandum 

Meer informatie over Zonnepark Mariënhoeve vind je in het Informatie Memorandum, zie FAQ. Ook hebben we antwoord proberen te geven op de meest gestelde vragen. Je kan ook gelijk meedoen. Blijf op de hoogte van de vorderingen via de algemene EWEC-Nieuwsbrief, via Facebook en deze website!

We  sturen ook af en toe een actuele stand van zaken naar de deelnemers, zie vorige afleveringen.

Veelgestelde vragen

Omdat de Postcoderoosregeling die we voor Mariënhoeve gebruiken best wel ingewikkeld is hebben we de meest gestelde vragen op deze pagina geplaatst. Mocht het antwoord op jouw vraag ontbreken geef dan even een seintje of bel 06 1249 2247.

FAQ: Meedoen met EigenWijkse Zonprojecten

1. Ik wil meedoen met EigenWijkse Zonprojecten. Wat moet ik doen?

Bekijk de actuele projecten op www.ewec.nl. Kies een project en volg de stappen voor aanmelding.

2. Hoeveel zonnepanelen kan ik maximaal aanschaffen?

Het maximale aantal zonnepanelen dat je kunt afnemen wordt bepaald aan de hand van je actuele jaarlijkse elektriciteitsverbruik. Je krijgt namelijk geen energiebelastingvoordeel over de opgewekte stroom voor zover deze boven je eigen verbruik uitkomt. Omdat de jaarlijkse energieopwekking varieert, hanteren wij de regel dat de verwachte energieopwekking maximaal 85% van je jaarlijks energieverbruik mag bedragen. Het maximum aantal zonnepanelen wordt hierop afgestemd. Stevige verbruikers dienen er ook rekening mee te houden dat maximaal tot 10.000 kWh per jaar energiebelastingvoordeel wordt uitgekeerd. Dit komt overeen met circa 30-35 zonnepanelen.

Rekenvoorbeeld: Je verbruikt op jaarbasis 3500 kWh. 85% hiervan is 2975 kWh. De opbrengstprognose is 250 kWh per zonnepaneel per jaar. Je kunt deelnemen voor maximaal 2975/250 = 11,9 = 11 zonnepanelen.

3. Vanaf hoeveel zonnepanelen kan ik meedoen?

Je kunt al vanaf 1 zonnepaneel meedoen.

4. Hoeveel kost een zonnepaneel?

Dit verschilt per project afhankelijk van de omvang, het type paneel en de gekozen financieringsvorm. Bij projecten waar deelnemers de volledige investering doen en de coöperatie geen aanvullende financiering aantrekt, bedragen de kosten circa €330 tot €350 per zonnepaneel. Dit is inclusief alle kosten voor toebehoren, installatie en overhead. Wanneer de coöperatie wel gebruik maakt van aanvullende financiering, worden de investeringskosten lager.

5. Zijn er ook nog jaarlijkse kosten aan verbonden aan deelname?

Dit verschilt per project. Wanneer deelnemers de volledige investering doen kan de coöperatie met de inkomsten uit stroomverkoop doorgaans alle jaarlijkse lasten financieren. In dit geval wordt gedurende de gehele looptijd van het project geen aanvullende bijdrage meer van deelnemers gevraagd. Dit kan anders worden wanneer de coöperatie wel gebruik maakt van aanvullende financiering. Dit wordt per project duidelijk uitgelegd in het informatiememorandum.

6. Ik zie dat er momenteel geen panelen beschikbaar zijn, wat nu?

Er komen nog meer mogelijkheden om te investeren, meld je alvast aan via info@ewec.nl en houd de website van de EWEC in de gaten. We plaatsen je op de wachtlijst.

7. Ik heb een bedrijf aan huis. Kan ik meedoen?

Dat kan. Inschrijven is ook mogelijk voor zakelijke verbruikers met een kleinverbruikersaansluiting (tot 3x80 A). Wanneer je een hoog verbruik hebt dien je er rekening mee te houden dat je maximaal voor 10.000 kWh per jaar energiebelastingvoordeel ontvangt. Eén ondernemer mag voor maximaal 20% van de totale investeringssom deelnemen.

8. Ik woon niet in Wijk bij Duurstede. Kan ik wel meedoen?

Dat kan. Ook inwoners uit omliggende gemeenten kunnen meedoen. Deelname aan zogenaamde postcoderoosprojecten is alleen mogelijk voor alle inwoners in de postcodegebieden die vallen onder de postcoderoos van het project. Welke dat zijn verschilt per project (zie ook vraag 34).

9. Kan ik ook meedoen als ik al zonnepanelen op mijn eigen dak heb?

Dat kan. Belangrijk is wel dat je niet meer inkoopt dan dat je verbruikt. Houdt rekening met de formule zoals beschreven bij vraag 2.

10. Ik wil meedoen! Wanneer moet ik betalen?

Als het project doorgaat ontvang je daarvan bericht en een factuur.

FAQ: Voordelen & opbrengst

11. Hoeveel stroom produceert 1 zonnepaneel?

Eén zonnepaneel produceert gemiddeld circa 250 kWh per jaar. Dit kan per project verschillen, afhankelijk van de locatie en het type zonnepaneel. De opbrengst kan jaarlijks verschillen als gevolg van het weer. De definitieve opbrengst wordt aan het eind van het productiejaar duidelijk, dan vindt ook de afrekening plaats.

12. Wat zijn de voordelen van meedoen met EigenWijkse zonprojecten?

Minder CO2 uitstoot en een financieel voordeel per paneel als gevolg van de verlaging van de energiebelasting.

13. Wanneer heb ik mijn investering in zonnestroom terugverdiend?

Dit is per project verschillend. Gemiddeld kun je rekening houden met een terugverdientijd van 9-12 jaar. In het informatiememorandum wordt per project de verwachte terugverdientijd beschreven.

14. Hoe verdien ik de investering terug?

Enerzijds door verlaging van de energiebelasting op je energienota. Anderzijds door uitkering vanuit de coöperatie als gevolg van de opbrengst uit de verkoop van opgewekte zonne-energie. Je ziet de opbrengst terug op de jaarafrekening voor elektriciteit.

15. Ben ik verplicht over te stappen van energieleverancier?

Het is niet verplicht, maar we zien heel graag dat je klant wordt voor energielevering door EWEC en daarom verzoeken we je over te stappen. Doe je dit niet, dan kunnen we niet garanderen dat het energiebelastingvoordeel daadwerkelijk wordt verrekend. Zie ook vraag 24.

16. Kan ik met de opbrengst van mijn zonnestroom mijn maandbedrag verlagen?

Nee, helaas kan dat nog niet.

17. De EWEC wordt bestuurd door vrijwilligers, wat gebeurt er met mijn energielevering als zij ermee ophouden?

De EWEC werkt voor energielevering samen met de coöperatie Duurzame Energie Unie. EWEC is lid van Duurzame Energie Unie. Een groot aantal coöperaties in Nederland werkt samen met Duurzame Energie Unie voor energielevering. Mocht EWEC door onderbezetting of andere oorzaak in de problemen komen, dan blijf je verzekerd van energielevering door DE Unie. Daarbij is het ook nog eens wettelijk geregeld dat je bij een faillissement van een energieleverancier nooit zonder stroom en gas komt te zitten.

18. Is de EWEC als energieleverancier duurzaam?

De EWEC levert 100% lokaal opgewekte groene stroom en CO2 gecompenseerd gas tegen een concurrerend tarief.

19. Ben ik voordeliger uit bij de EWEC?

De energieprijzen bij de EWEC zijn concurrerend ten opzichte van de meest gangbare leveranciers.

20. Hoe stap ik over naar de EWEC?

De aanvraag om over te stappen kun je tegelijkertijd met je deelname aan een zonnepanelenproject doorgeven. De overstap wordt dan definitief op het moment dat het project doorgaat. Direct overstappen kan ook: Je meldt je aan op EWEC.nl en dan wordt alles geregeld en ontvang je nog een mailtje met de vraag naar de meterstanden op datum van overstappen.

21. Moet ik overstappen voor elektriciteit én gas?

Wij raden aan om voor elektriciteit en gas over te stappen, omdat je hoogstwaarschijnlijk voordeliger uit bent en omdat je daarmee de EWEC steunt. Maar je kunt ook alleen overstappen voor elektriciteit en het gas bij een andere leverancier afnemen.

22. Wat als mijn huidige energiecontract nog lang niet is afgelopen?

Dan kun je besluiten dat af te kopen, de eventuele boetekosten zijn voor eigen rekening. Of overstappen op einddatum van het contract. Houd er in dat laatste geval bij deelname aan een zonnepanelenproject wel rekening mee dat je de eerste periode mogelijk niet kunt profiteren van het energiebelastingvoordeel.

23. Wat doe ik als ik al bij de EWEC zit?

Dan hoef je niets te doen. Je ontvangt de korting op de afrekening na aanmelden bij EigenWijkse Zon projecten.

24. Wat als ik toch bij mijn oude energieleverancier blijf?

Dan ontvang je jaarlijks van de EWEC een overzicht van de opgewekte stroom per paneel en een rekening voor de gemaakte kosten. Met het overzicht kun je naar je eigen energieleverancier gaan en vragen om een verrekening van de energiebelasting. Voor het verstrekken van het overzicht worden door EWEC extra administratiekosten van € 5 per jaar in rekening gebracht. Let op: niet iedere energieleverancier doet deze verrekening. Energieleveranciers die hebben aangegeven mee te werken aan de verrekening zijn Anode, Budget Energie, Delta, Duurzame Energie Unie, Eneco, Greenchoice, Huismerk Energie, NLD, NLE, Pure Energie, Qurrent, Servicehouse.

25. Hoe lang moet ik klant blijven bij EWEC?

In principe is het de bedoeling dat je klant blijft bij EWEC gedurende de gehele periode van jouw deelname aan dit project. Mocht je tussentijds toch wensen over te stappen dan staat hier geen boete op. Houd in dat geval wel rekening met de situatie zoals beschreven onder vraag 24.

26. Waarom moet ik lid worden van de coöperatie in oprichting?

Er wordt een aparte coöperatie opgericht om het totale zonnestroomsysteem te bouwen en te exploiteren. De overheid heeft gesteld dat wanneer een coöperatieve vereniging opgericht wordt, er sprake kan zijn van een korting op de energiebelasting voor de deelnemers.

27. Wat kost het lidmaatschap bij de coöperatie in oprichting?

Lidmaatschap van de projectcoöperatie is gratis. Houdt er wel rekening mee dat je om mee te doen ook lid moet worden van de moedercoöperatie EWEC. De kosten hiervan bedragen € 12 per jaar. Deze kosten worden niet meegenomen in de berekening van het rendement van een project. Als je eenmaal lid bent van de EWEC kun je vervolgens zonder extra kosten aan alle energieprojecten meedoen.

28. Op mijn huidige energierekening staan netwerkkosten voor Stedin. Blijven deze?

Ja, deze kosten blijven. Deze staan los van de energieleverancier.

29. Hoelang gaan de zonnepanelen mee?

De zonnepaneleninstallatie gaat 25 jaar mee. Tussentijdse vervanging van onderdelen wordt meegenomen in de exploitatie.

30. Hoelang krijg ik korting op de energiebelasting?

De korting op de energiebelasting is middels de Regeling Verlaagd Tarief (RVT) 15 jaar gegarandeerd door de Rijksoverheid. Daarna is nog niet bekend hoe de regeling verder gaat. Zie ook vraag 33.

31. Op mijn huidige energierekening staat energiebelasting. Blijft dit?

De energiebelasting wordt jaarlijks volledig terugbetaald voor alle opgewekte kWh’s zonnestroom. Voor het resterende verbruik na aftrek van de zonnestroom, betaal je nog wel energiebelasting. Rekenvoorbeeld:

  • Jaarverbruik: 3500 kWh. Opbrengst 11 zonnepanelen: 2750 kWh.
  • Betaalde energiebelasting: 3500 x 0,1226 = € 429 (incl. BTW).
  • Teruggave energiebelasting: 2750 x 0,1226 = € 337 (incl. BTW).
  • Netto betaalde energiebelasting = €92 (incl. BTW)

Hier gaat nog de ‘vermindering energiebelasting’ (voorheen heffingskorting, zie vraag 32) vanaf.

32. Op mijn huidige energierekening staat een post 'Vermindering energiebelasting' (of heffingskorting). Is dat hetzelfde als de korting op de energiebelasting voor leden van de coöperatie?

Nee, dit is niet hetzelfde. Deze heffingskorting blijft bestaan en deze geldt voor ieder adres met een verblijfsfunctie, dus alle woningen en kantoren.

33. Hoe behandelt de Belastingdienst mijn investering?

Je investering in zonnepanelen via de coöperatie geeft je lidmaatschapsrecht in de coöperatie. De waarde van dit lidmaatschapsrecht dient bij de Belastingdienst te worden opgegeven in Box 3.

FAQ: Achtergrond regelgeving

De EWEC maakt voor de zonprojecten gebruik van de Regeling Verlaagd Tarief bij collectieve opwek. Deze regeling is per 1 januari 2014 in werking getreden naar aanleiding van afspraken in het Energieakkoord. Per 1 januari 2016 is de regeling herzien. De regeling betreft een energiebelastingteruggave voor zelf geproduceerde energie en is bedoeld voor VvE’s en coöperaties die gezamenlijk willen investeren in duurzame energiemaatregelen in een op basis van postcodecijfers gedefinieerd gebied. Meer informatie hierover is te vinden op www.hieropgewekt.nl.

35. Wat is de postcoderoos?

De postcoderoos beschrijft de aaneenschakeling van postcodegebieden waarbinnen de locatie voor energieopwekking en de investerende deelnemers beide gesitueerd moeten zijn. Per project wordt de

34. Waarom is deelname alleen mogelijk voor specifieke postcodes?

postcoderoos vastgesteld en ter goedkeuring voorgelegd aan de Belastingdienst.

36. Waarom moet ik lid worden van een projectcoöperatie (in oprichting)?

Projecten op basis van de Regeling Verlaagd Tarief bij collectieve opwek zijn specifiek bedoeld voor lokale collectieven van inwoners en kleine ondernemers. Er is als eis gesteld dat het collectief formeel is verenigd in een coöperatie (of in bepaalde gevallen een VvE). Deelnemers die inschrijven op een project waarvoor nog geen coöperatie is opgericht vormen op het moment dat het project is volgeschreven gezamenlijk een coöperatie. De coöperatie doet de investering en is verantwoordelijk voor administratie, beheer en onderhoud.

FAQ: Risico’s

37. Lopen we geen risico als het dak waarop de zonnepanelen liggen bijvoorbeeld afbrandt?

Dat is een projectrisico en dat wordt verzekerd.

38. Lopen we geen risico dat de energieopbrengst tegenvalt?

De prognose van de energieopbrengst wordt zorgvuldig vastgesteld op basis van langjarige gemiddelden en locatiegebonden omstandigheden. Bij normaal functioneren van de zonnepanelen geeft dit een goede indicatie van de gemiddelde jaarlijkse opbrengst. Per productiejaar kan de opbrengst wel variëren. In een zonnig jaar kan de opbrengst 5-10% hoger uitvallen, terwijl deze in een grijs jaar 5-10% lager kan zijn. Voor borging van het goed functioneren van de zonnepanelen worden verzekeringen afgesloten en garantieafspraken met leveranciers gemaakt.

39. De energiebelasting gaat omlaag, wordt mijn voordeel dan kleiner?

Het verwachte rendement wordt gebaseerd op de verwachte energiebelasting. Deze wordt vastgesteld door de overheid en is onderhevig aan wijzigingen. Na de forse aanpassing in 2016 verwachten we dat de energiebelasting voorlopig even op dit niveau blijft. In 2017 is de energiebelasting met € 0,006 gestegen (per kWh). Concreet betekent het dat als de energiebelasting wordt verhoogd, je een groter voordeel hebt. Het tegenovergestelde is echter het geval als de energiebelasting wordt verlaagd.

FAQ: Zonnepanelen bijkopen of overdragen

40. Ik ga verhuizen, wat gebeurt er met mijn panelen?

Je kunt de panelen aanbieden aan de coöperatie. Als je in de postcoderoos verhuist, dan kun je de panelen houden en blijven profiteren van het voordeel op je energierekening.

41. Ik ga verhuizen naar buiten de postcoderoos. Wat moet ik doen?

De zonnepanelen aanbieden aan de coöperatie. Deze heeft een wachtlijst en kan de zonnepanelen doorverkopen.

42. Ik doe al mee aan een ander zonnepanelenproject. Kan ik nog extra meedoen?

Ja, je kunt onbeperkt aan projecten deelnemen, rekening houdend met de formule zoals beschreven in vraag 2.

43. Ik doe mee in een project maar wil het aantal zonnepanelen verlagen. Kan dat?

Ja, dat kan. Neem dan contact op met de EWEC.

Downloads

  1. Informatie Memorandum Zonnepark Marienhoeve.pdf