Zonnepark Wijkerbroek (Sunvest)

145983 MVDP EWEC - 3hoeksbord WB

Met Sunvest zijn we ver gevorderd om samen het Zonnepark Wijkerbroek aan te leggen en te beheren. EWEC streeft naar 25% van de aandelen in Zonnepark Wijkerbroek. Hiervoor halen we een bedrag op ter hoogte van in totaal zo’n 1,4 miljoen euro. Daarmee wordt elke investeerder indirect ook mede eigenaar. Iedereen kan via EWEC  in participaties van steeds 500 euro investeren in het zonnepark en hiervan de financiële vruchten plukken.

Het betreft een park van 17,2 hectare netto met een vermogen van circa 20,6 MW, goed voor ongeveer 6000 huishoudens.
Voor inlichtingen: info@ewec.nl

wijkerbroek.pngDe vergunning voor dit zonnepark is eind 2020 aangevraagd en in mei 2021 is de samenwerkingsovereenkomst getekend.

Voor de drie projecten in het Wijkerbroek, een van Sunvest en de twee andere van LC Energy, werd een gecombineerde (digitale) inloopavond voor omwonenden gehouden voor de hele gemeente. 

Op donderdag 28 mei 2020 was er een digitale inloopavond van Zonneparken Wijkerbroek. Er deden 26 mensen mee, waarvan het merendeel de hele sessie bijwoonde.  
Op de vraag of men financieel zou willen deelnemen antwoordde 60% positief. Bijna 90% van de deelnemers waardeerde het webinar met het cijfer 7 of hoger. Bijna iedereen zou nog wel eens aan een dergelijk webinar meedoen. Voor de invulling van een eventueel gebiedsfonds zou 60% een fietspad langs de dijk een goede bestemming vinden en 40% versterking van Natura 2000 bij de Gravenbol.

Op 2 juni 2020 was er een digitale inloopavond voor de gehele gemeente over de geplande zonnevelden in Wijkerbroek, georganiseerd door de projectontwikkelaars LC Energy en Sunvest. Onze EigenWijkse Energie Coöperatie zorgt er niet alleen voor dat Wijkse inwoners financieel kunnen deelnemen , maar we willen ook de geproduceerde groene stroom aan de Wijkse bevolking leveren. Luister en kijk hier terug naar de de opname van 2 juni.

In augustus 2021 organiseerde ook de gemeente ook een informatieavond voor omwonenden.