Zonnepark Wijkersloot

WBD_final_1-Photo_B4o-1024x576.jpgZonnepark Wijkersloot is een initiatief van vier agrarische landeigenaren in samenwerking met de Blue Bear Group. De vier landeigenaren willen samen op hun grond een bijdrage leveren aan de energietransitie door een zonnepark op hun veldkavels te realiseren. De huiskavels blijven de agrariërs gebruiken voor hun agrarische activiteiten. 

Zonnepark Wijkersloot B.V. wil het zonnepark realiseren op meerdere percelen tussen Wijkersloot, Hoeksedijk en Kanaal Noord. Het park krijgt zowel een maatschappelijke als een natuurlijke meerwaarde. Door zonnepanelen dicht bij elkaar te plaatsen is het mogelijk om op andere plaatsen nieuwe natuur te maken. Hierdoor ontstaan ook nieuwe recreatiemogelijkheden. Het zonnepark kan voor 5.500 tot 6.500 huishoudens duurzame energie opwekken.

Het plangebied heeft een oppervlakte van 25,76 hectare. 7,52 hectare wordt ingericht om nieuwe natuur te realiseren. De oppervlakte die de panelen in gaan nemen bedraagt 13,1 hectare. De overige ruimtes worden groenstroken. Verder blijft (vooralsnog) 2,3 hectare een agrarische bestemming houden. 

Met het Zonnepark Wijkersloot hebben we als EWEC de afspraak dat er € 500.000 ingelegd kan worden door inwoners van de gemeente waarbij de (achtergestelde) lening in 15 jaar terugbetaald wordt met een jaarlijkse rente van 4%. Daarnaast wordt er jaarlijks geld in een gebiedsfonds gestort waar de EigenWijkse weer laadpalen mee kan financieren. De omgevingsvergunning is inmiddels afgegeven.
Van dit park is trouwens een mooie animatie gemaakt, klik hier. Op 28 oktober was er een 'digitale inloopavond' over dit park.