Zonneparken

Zonneparken in Wijk

Zonnepanelen in de weilanden en boomgaarden van Wijk bij Duurstede?

Nee, misschien wel liever niet. En nee, het is niet ideaal! Ook wij gooien uiteraard veel liever eerst alle daken vol! Maar, gezien de uitdagingen waar we voor staan, kan het niet anders dan dat er óók zonnevelden worden ontwikkeld. En ja, zo ook in Wijk bij Duurstede. Lees welke plannen er zijn, en hoe jouw eigen EigenWijkse Energie Coöperatie wil garanderen dat de lokale bevolking hier mede van profiteert. 

De plannen

Overzicht-zonnevelden-op-kaartDEF.pngDe gemeenteraad geeft ruimte aan  60 ha zonnevelden tot aan 2022. Dat zijn maar liefst zo´n 200.000 zonnepanelen! De plannen zijn nu voorlopig verdeeld over 4 projecten. 

Je kunt meer informatie vinden over de plannen en het beleid van de gemeente op: www.zonneveldenwijkbijduurstede.nl

EigenWijkse Energie Coöperatie 

De EigenWijkse Energie Coöperatie (ook wel EWEC) is jouw lokale energiecoöperatie. We zijn een coöperatie, zonder winstoogmerk, met ongeveer 250 lokale leden. 

Wij zetten ons in voor lokale duurzame energieprojecten. Je kent ons wellicht van onze projecten op de Stroomfabriek, op Sportpark Mariënhoeve, of van onze eigen laadpunten ‘rijden op EigenWijkse Zon!’. 

Nu de ontwikkeling van grootschalige zonnevelden op ons af is gekomen, doen we ons uiterste best om de lokale bevolking zoveel mogelijk te laten meeprofiteren. We hebben aan tafel gezeten bij alle projectontwikkelaars en onderhandeld over hoe we naast de lokale lasten, ook de lusten eerlijk en lokaal verdeeld kunnen krijgen. Ook de gemeente vindt dit belangrijk en stelt ‘lokale participatiemogelijkheden’ als eis aan de ontwikkelaars van de zonnevelden.

Participatie? 

Je kunt via de coöperatie, financieel deelnemen aan ‘jouw eigen zonneveld’, en een mooi rendement pakken op je investering. Je kunt deelnemen vanaf € 500. We bieden een rente van 4 procent. Een voorbeeld: stel je legt € 1.000 in en je ontvangt een rente van 4% over het uitstaande bedrag. Dat bedrag wordt in 15 jaar afgelost, mèt rente. Dan is jouw winst na deze periode € 349.
In sommige gevallen zal EWEC mede-eigenaar worden. En ook dan valt er een mooi rendement te behalen. We houden u hiervan graag op de hoogte!

En wat als ik geen geld heb om te investeren? Uiteraard kan niet iedereen een groot bedrag missen. Zodoende hebben we ook nagedacht over een manier waarop de winsten van de zonnevelden álle bewoners van Wijk bij Duurstede ten goede komt. En zo wordt er gewerkt aan een gebiedsfonds. EWEC zal deze beheren en inzetten om de lokale omgeving te verduurzamen. Als je hiervoor mooie plannen of ideeën heeft, dan horen wij deze graag. In onze algemene ledenvergadering zullen we samen met onze leden stemmen over een duurzame bestemming voor deze inkomsten. 

Zonnepark Cothen: fondsenwerving gesloten

Zonnepark CothenOp 21 maart 2021 is de fondsenwerving gesloten voor het Zonnepark Cothen in de gemeente Wijk bij Duurstede. Er hebben 60 mensen ingeschreven (waarvan 22 uit Cothen) voor een totaalbedrag van € 437.500 waarmee het doelbedrag fors overschreden is. Niet iedereen zal daarom het gewenste aantal obligaties verkrijgen. Maar geen nood: er komen nog meer kansen.

EWEC heeft ervoor gezorgd dat alle inwoners van de gemeente kunnen participeren in dit zonnepark. Er worden 500 obligaties van € 500 uitgegeven met een rentepercentage van 4%

Er is een uitgebreide Informatiebrochure beschikbaar een Informatiedocument volgens AFM richtlijnen en een document Obligatievoorwaarden Zonnepark Cothen. Zonnepark Cothen levert straks voldoende stroom voor circa 4.000 woningen, oftewel genoeg voor alle huishoudens in Cothen. Waarschijnlijk zal de geproduceerde stroom via EWEC af te nemen zijn. Ga naar de aparte webpagina om meer te lezen >>>

Zonnepark Wijkerbroek (Sunvest)

wijkerbroek.pngMet Sunvest zijn we ver gevorderd om samen het Zonnepark Wijkerbroek aan te leggen en te beheren. De precieze eigendomsverhoudingen zijn nog punt van discussie. De financiële aspecten van  de deelname aan dit project door onze eigen inwoners vergt eveneens nog wel wat puzzelwerk. De onderhandelingen lopen nog.  De vergunning wordt mogelijk eind dit jaar of begin volgend jaar aangevraagd. Het betreft een park van ruim 14 hectare netto met een vermogen van circa 20 MW, goed voor ongeveer 6000 huishoudens.
Voor inlichtingen: zonneparken@ewec.nl

Voor de twee projecten in het Wijkerbroek, een van Sunvest en de andere van LC Energy (zie hieronder), is er een gecombineerde (digitale) inloopavond voor omwonenden gehouden op 28 mei en op 2 juni voor de hele gemeente. Klik hier voor de overzichtsposter.

Op donderdag 28 mei 2020 was de digitale inloopavond (vanwege Corona) van Zonneparken Wijkerbroek. Er deden 26 mensen mee, waarvan het merendeel de hele sessie bijwoonde.
Op de vraag of men financieel zou willen deelnemen antwoordde 60% positief. Bijna 90% van de deelnemers waardeerde het webinar met het cijfer 7 of hoger. Bijna iedereen zou nog wel eens aan een dergelijk webinar meedoen. Voor een eventueel gebiedsfonds zou 60% een fietspad langs de dijk een goede bestemming vinden en 40% versterking van Natura 2000 bij de Gravenbol.
Het verslag vind je hier.

Op 2 juni was er een digitale inloopavond voor de gehele gemeente over de geplande zonnevelden in Wijkerbroek, georganiseerd door de projectontwikkelaars LC Energy en Sunvest. Onze EigenWijkse Energie Coöperatie zorgt ervoor dat Wijkse inwoners straks financieel kunnen deelnemen en we willen de geproduceerde stroom aan de Wijkse bevolking leveren. Luister en kijk hier terug naar de de opname van 2 juni

Zonnepark Wijkersloot

WBD_final_1-Photo_B4o-1024x576.jpgZonnepark Wijkersloot is een initiatief van vier agrarische landeigenaren in samenwerking met de Blue Bear Group. De vier landeigenaren willen samen op hun grond een bijdrage leveren aan de energietransitie door een zonnepark op hun veldkavels te realiseren. De huiskavels blijven de agrariërs gebruiken voor hun agrarische activiteiten. 

Zonnepark Wijkersloot B.V. wil het zonnepark realiseren op meerdere percelen tussen Wijkersloot, Hoeksedijk en Kanaal Noord. Het park krijgt zowel een maatschappelijke als een natuurlijke meerwaarde. Door zonnepanelen dicht bij elkaar te plaatsen is het mogelijk om op andere plaatsen nieuwe natuur te maken. Hierdoor ontstaan ook nieuwe recreatiemogelijkheden. Het zonnepark kan voor 5.500 tot 6.500 huishoudens duurzame energie opwekken.

Het plangebied heeft een oppervlakte van 25,76 hectare. 7,52 hectare wordt ingericht om nieuwe natuur te realiseren. De oppervlakte die de panelen in gaan nemen bedraagt 13,1 hectare. De overige ruimtes worden groenstroken. Verder blijft (vooralsnog) 2,3 hectare een agrarische bestemming houden. 

Met het Zonnepark Wijkersloot hebben we als EWEC de afspraak dat er € 500.000 ingelegd kan worden door inwoners van de gemeente waarbij de (achtergestelde) lening in 15 jaar terugbetaald wordt met een jaarlijkse rente van 4%. Daarnaast wordt er jaarlijks geld in een gebiedsfonds gestort waar de EigenWijkse weer laadpalen mee kan financieren. De omgevingsvergunning is inmiddels afgegeven.
Van dit park is trouwens een mooie animatie gemaakt, klik hier. Op 28 oktober was er een 'digitale inloopavond' over dit park. 

Zonneveld Wijkerbroek Oost & West (LC Energy)

IMG_0504.jpegEveneens in het Wijkerbroek heeft LC Energy een plan voor 2 parken: Zonneveld Wijkerbroek Oost en West. Na intensief onderhandelen met de mensen van LC Energy hebben we overeenstemming over de deelname van onze eigen inwoners. Zoals bekend is het streven dat 50% van de zonneparken in lokaal eigendom komt en dat dus ook 50% van de winst in het gebied blijft. Dat is niet helemaal gelukt maar we hebben wel voor elkaar gekregen dat onze inwoners tot € 500.000 aan achtergestelde leningen kunnen verstrekken tegen 4%. En er komt gedurende 30 jaar een flinke bijdrage in een Energietransitiefonds dat beheerd gaat worden door de gemeente en EWEC. 
Park Oost en Park West zijn beide bruto ongeveer 10 hectare en hebben een gezamenlijk geinstalleerd vernogen van circa 20 MW, goed voor zo'n 7000 huishoudens.
Op 29 oktober was er een 'digitale inloopavond', georganiseerd door de gemeente. 

Rijnsloter Zonneweide (BHM)

Het geplande zonneveld aan de Groenewoudseweg in Cothen gaat niet door. Dit besloot BHM Solar begin december 2020 in overleg met de grondeigenaren, omwonenden en de gemeente Wijk bij Duurstede. Samen met inwoners van het dorp zoekt de projectontwikkelaar naar een geschikte plek.

Het zonneveld van 9 hectare langs de Groenewoudseweg in Cothen zou tegen de dorpskern aan komen te liggen. Dit leidde tot weerstand bij veel Cothenaren. Als het aan de grondeigenaren ligt, dan blijft de agrarische bestemming van het perceel de komende jaren behouden.

De gemeente Wijk bij Duurstede staat ervoor open om een nieuw plan te beoordelen. “We zijn blij dat BHM Solar zoekt naar een oplossing en dit in goed overleg met omwonenden, grondeigenaren en gemeente doet,” reageert wethouder duurzaamheid Hans Marchal. “We onderzoeken of BHM Solar binnen het vastgestelde zonneveldenbeleid op een andere plek haar plan kan realiseren.”

Veelgestelde Vragen

>> Wat vind EWEC belangrijk bij de ontwikkeling van zonneparken?

EWEC vindt het belangrijk dat er geluisterd wordt naar omwonenden en hun wensen bij het ontwerp van een zonnepark.
EWEC wil aandacht voor een goede balans tussen lasten en lusten.
Waarbij er via een financiële participatie gedacht wordt aan het delen van de lusten, en waarbij er middels inspraaksessies met omwonenden ideeën ingebracht kunnen worden om de lasten te beperken.
Bijvoorbeeld met het opzetten van hagen, of andere natuurversterkende ecologische inpassingen.
Wat vind jij belangrijk? Laat het ons weten via: zonneparken@ewec.nl