Zonneparken

Zonneparken in Wijk bij Duurstede

Misschien zie je liever geen zonneparken. En nee, het is niet ideaal. Ook wij gooien veel liever eerst alle daken vol. Maar, gezien de urgentie, kan het niet anders dan dat er óók zonnevelden worden ontwikkeld. En ja, ook in Wijk bij Duurstede. De EigenWijkse Energie Coöperatie (EWEC) wil zorgen dat jij hier als inwoner van meeprofiteert.
De gemeenteraad geeft de komende 2 jaar ruimte aan 60 hectare zonnevelden. Dat zijn 200.000 zonnepanelen verdeeld over 5 projecten. Meer informatie over de plannen en het beleid van de gemeente vind je op www.zonneveldenwijkbijduurstede.nl.
Hieronder zie je de verschillende ingediende plannen, de groene gebieden hebben een positief principebesluit gekregen van de gemeente.Overzicht-zonnevelden-op-kaartDEF.png

Onze positie

EWEC is onze eigen energiecoöperatie. We zijn een coöperatie, zonder winstoogmerk, met ongeveer 250 lokale leden. Wij zetten ons in voor lokale duurzame energieprojecten. Je kent ons van projecten op de Stroomfabriek, Zonnepark Mariënhoeve of van onze laadpalen. 
Nu de ontwikkeling van grootschalige zonnevelden op ons afkomt, doen we ons uiterste best om de eigen inwoners zoveel mogelijk te laten meeprofiteren. We zitten aan tafel bij alle projectontwikkelaars. We onderhandelen over hoe we naast de lokale lasten, ook de lusten eerlijk en lokaal verdeeld kunnen krijgen. Ook de gemeente vindt dit belangrijk en stelt ‘lokale participatiemogelijkheden’ als eis aan de ontwikkelaars van zonnevelden. 

Participatie

We proberen gezamenlijk mede-eigenaar van de zonneparken te worden. Je kunt dan via de coöperatie, financieel deelnemen aan ‘jouw eigen zonneveld’ en een mooi rendement pakken op je investering. Je wordt aandeelhouder en dus eigenaar van een stukje zonnepark. 
In sommige gevallen zal EWEC geen mede-eigenaar worden, maar slechts financieel participeren. Ook dan valt er een mooi resultaat te behalen. Je kunt deelnemen vanaf 500 euro. We bieden een rente van ongeveer 4 procent. Stel je legt 1.000 euro in en je ontvangt jaarlijks gedurende 15 jaar een rente van 4 procent over het geleende bedrag. Dan is jouw winst na deze periode 349 euro (annuïtaire achtergestelde lening). We houden je hiervan graag op de hoogte.

Niet iedereen kan een groot bedrag missen. Daarom hebben we nagedacht over een manier waarop de winst van de zonnevelden álle inwoners van Wijk bij Duurstede ten goede komt. Zo wordt er gewerkt aan een gebiedsfonds. EWEC zal deze beheren en inzetten om de lokale omgeving te verduurzamen. Als je hiervoor mooie plannen of ideeën hebt, dan horen wij deze graag. In onze Algemene Ledenvergadering kunnen onze leden stemmen over een mooie bestemming voor deze inkomsten. 

Hoe nu verder? 

  1. Uiteraard roept de ontwikkeling van zonnevelden vragen op. Wij zetten een lijst van veelgestelde vragen op onze website. Deze zal met jouw vragen de komende tijd aangevuld worden. 
  2. Misschien ben je al lid. En anders kan je lid worden van EWEC. Zo kun je meebeslissen bij alle grote besluiten die wij nemen. Aanmelden als lid kan via www.ewec.nl
  3. Misschien weet je nu al dat je financieel wilt participeren. Je verplicht je nog tot niets, maar wij houden een lijst bij van geïnteresseerden. Jij staat vooraan in de rij als we een informatieavond voor bewoners organiseren. Meld je aan via zonneparken@ewec.nl
  4. Wil je op de hoogte gehouden worden van vorderingen die geboekt worden bij alle projecten? We zullen regelmatig nieuwsbrieven versturen. Meld je aan via zonneparken@ewec.nl

Beleid 

In december 2019 heeft de gemeenteraad van Wijk bij Duurstede haar beleid voor zonneparken vastgesteld. Onderdeel daarvan was schapen onder PV-panelen.jpgeen procedure om tot maximaal 60 hectare zonneparken te komen in de huidige raadsperiode. Dit voorjaar zijn er vier initiatieven uit de "schoonheidswedstrijd" van de gemeente gekomen. Vier projectontwikkelaars hebben of gaan een omgevingsvergunning aanvragen waarbij allerlei landschappelijke en bewonersbelangen meegenomen dienen te worden.
Als coöperatie kan en wil EWEC een belangrijke rol spelen bij deze bewonersbelangen. Als het aan ons ligt rolt er een zo groot mogelijk eigenaarschap voor de Wijkse bevolking uit de bus. De inwoners van onze gemeente leveren immers ruimte in voor zonneparken, maar willen er graag duurzame energie en financieel rendement voor terug.
De EWEC heeft een sectie zon opgericht waarin mensen van EWEC zitten (Henk, Marc, Gerrit), aangevuld met ervaren experts van NMU en Energie Samen (Dorien, Eelco, Christoph). 

Hieronder vind je de verschillende initiatieven en onze betrokkenheid daarbij.

Zonnepark Cothen (Sunvest): fondsenwerving van start

Zonnepark CothenOp 9 maart 2018 heeft Sunvest een principeverzoek ingediend bij de gemeente voor de aanleg van Zonnepark Cothen in de gemeente Wijk bij Duurstede. Het initiatief van Sunvest betreft het eerste zonnepark in de gemeente Wijk bij Duurstede. 

Het zonnepark kan een belangrijke bijdrage leveren aan de ambitie Wijk bij Duurstede klimaat neutraal 2030. De gemeente heeft uitgesproken om deze ambitie zoveel mogelijk in de eigen gemeente uit te voeren. De gemeente heeft de praktijkervaring van dit project meegenomen in het opstellen van het beleids- en toetsingskader. Op het kaartje hiernaast is de voorgestelde locatie in rood aangegeven.
Ondertussen is de vergunning voor het zonnepark afgegeven en ook is reeds SDE toegekend. Naar verwachting is ook het bezwaar dat   enkele omwonenden bij de Raad van State ingediend hebben, binnenkort opgelost. Dat is de reden dat EWEC van start gaat met de fondsenwerving. Inwoners van de gemeente kunnen namelijk financieel deelnemen in dit park. Dat gaat in de vorm van een achtergestelde lening met een rente van 3.5% tot 4%. In totaal willen we € 200.000 tot € 300.000 ophalen in de komende maanden.
Als je ook mee wil doen: geef even een bericht. We werken momenteel nog aan een uitgebreid Informatie Memorandum.

De projectlocatie is in totaal circa 11 hectare groot. Met inachtnemening van landschappelijk inpassing is dit voldoende om een zonnepark van circa 13 MWp te realiseren. Een zonnepark van deze grootte levert voldoende stroom voor circa 4.000 woningen, oftewel genoeg voor alle huishoudens in Cothen.

Meerdere mensen hebben al hun interesse uitgesproken voor de mogelijkheden om financieel deel te nemen in Zonnepark Cothen. Op 22 juni 2019 was de algemene ledenvergadering van EWEC. De leden stemden bijna unaniem in met de samenwerking tussen EWEC en Sunvest. Hiermee is EWEC een officiële partner in de plannen voor de bouw van Zonnepark Cothen. Inwoners van Cothen (en de gemeente Wijk bij Duurstede) kunnen, als ze lid worden van EWEC, ook financieel meeprofiteren van de komst van het zonnepark. Dit kan door te investeren in het park. Ook zal de groene stroom, die het zonnepark opwekt, via EWEC af te nemen zijn.
Voor inlichtingen: zonneparken@ewec.nl

Zonnepark Wijkerbroek (Sunvest)

wijkerbroek.pngMet Sunvest zijn we ver gevorderd om samen het Zonnepark Wijkerbroek aan te leggen en te beheren. De precieze eigendomsverhoudingen zijn nog punt van discussie. De financiële aspecten van  de deelname aan dit project door onze eigen inwoners vergt eveneens nog wel wat puzzelwerk. De onderhandelingen lopen nog.  De vergunning wordt mogelijk eind dit jaar of begin volgend jaar aangevraagd. Het betreft een park van ruim 14 hectare netto met een vermogen van circa 20 MW, goed voor ongeveer 6000 huishoudens.
Voor inlichtingen: zonneparken@ewec.nl

Voor de twee projecten in het Wijkerbroek, een van Sunvest en de andere van LC Energy (zie hieronder), is er een gecombineerde (digitale) inloopavond voor omwonenden gehouden op 28 mei en op 2 juni voor de hele gemeente. Klik hier voor de overzichtsposter.

Op donderdag 28 mei 2020 was de digitale inloopavond (vanwege Corona) van Zonneparken Wijkerbroek. Er deden 26 mensen mee, waarvan het merendeel de hele sessie bijwoonde.
Op de vraag of men financieel zou willen deelnemen antwoordde 60% positief. Bijna 90% van de deelnemers waardeerde het webinar met het cijfer 7 of hoger. Bijna iedereen zou nog wel eens aan een dergelijk webinar meedoen. Voor een eventueel gebiedsfonds zou 60% een fietspad langs de dijk een goede bestemming vinden en 40% versterking van Natura 2000 bij de Gravenbol.
Het conceptverslag vind je hier.

Op 2 juni was er een digitale inloopavond voor de gehele gemeente over de geplande zonnevelden in Wijkerbroek, georganiseerd door de projectontwikkelaars LC Energy en Sunvest. Onze EigenWijkse Energie Coöperatie zorgt ervoor dat Wijkse inwoners straks financieel kunnen deelnemen en we willen de geproduceerde stroom aan de Wijkse bevolking leveren. Luister en kijk hier terug naar de de opname van 2 juni

Durfinvesteerders
Eerder deden we een oproep voor durfinvesteerders. Bij het park van Sunvest worden we  waarschijnlijk mede-eigenaar. Een gedeelte van het park zal dan van ons zijn, met alle lusten en lasten. We zijn het bijna eens over een Samenwerkingsovereenkomst. Maar: de aanloopkosten zijn voor het grootste deel door Sunvest betaald. Als we mede-eigenaar willen worden komt ook een gedeelte van deze aanloopkosten voor onze rekening. Hiervoor hebben we durfinvesteerders nodig. Wordt vervolgd....

Zonnepark Wijkersloot

WBD_final_1-Photo_B4o-1024x576.jpgZonnepark Wijkersloot is een initiatief van vier agrarische landeigenaren in samenwerking met de Blue Bear Group. De vier landeigenaren willen samen op hun grond een bijdrage leveren aan de energietransitie door een zonnepark op hun veldkavels te realiseren. De huiskavels blijven de agrariërs gebruiken voor hun agrarische activiteiten. 

Zonnepark Wijkersloot B.V. wil het zonnepark realiseren op meerdere percelen tussen Wijkersloot, Hoeksedijk en Kanaal Noord. Het park krijgt zowel een maatschappelijke als een natuurlijke meerwaarde. Door zonnepanelen dicht bij elkaar te plaatsen is het mogelijk om op andere plaatsen nieuwe natuur te maken. Hierdoor ontstaan ook nieuwe recreatiemogelijkheden. Het zonnepark kan voor 5.500 tot 6.500 huishoudens duurzame energie opwekken.

Het plangebied heeft een oppervlakte van 25,76 hectare. 7,52 hectare wordt ingericht om nieuwe natuur te realiseren. De oppervlakte die de panelen in gaan nemen bedraagt 13,1 hectare. De overige ruimtes worden groenstroken. Verder blijft (vooralsnog) 2,3 hectare een agrarische bestemming houden. 

Met het Zonnepark Wijkersloot hebben we als EWEC de afspraak dat er € 500.000 ingelegd kan worden door inwoners van de gemeente waarbij de (achtergestelde) lening in 15 jaar terugbetaald wordt met een jaarlijkse rente van 4%. Daarnaast wordt er jaarlijks geld in een gebiedsfonds gestort waar de EigenWijkse weer laadpalen mee kan financieren. De omgevingsvergunning is inmiddels afgegeven.
Van dit park is trouwens een mooie animatie gemaakt, klik hier. Op 28 oktober was er een 'digitale inloopavond' over dit park. Klik hier voor meer info en aanmelden: https://bit.ly/3nOKqY3

Zonnepark Wijkerbroek Oost & West (LC Energy)

IMG_0504.jpegEveneens in het Wijkerbroek heeft LC Energy een plan voor 2 parken: Oost en West. Na intensief onderhandelen met de mensen van LC Energy hebben we overeenstemming over de deelname van onze eigen inwoners. Zoals bekend is het streven dat 50% van de zonneparken in lokaal eigendom komt en dat dus ook 50% van de winst in het gebied blijft. Dat is niet helemaal gelukt maar we hebben wel voor elkaar gekregen dat onze inwoners tot € 500.000 aan achtergestelde leningen kunnen verstrekken tegen 4%. En er komt gedurende 30 jaar een flinke bijdrage in een Energietransitiefonds dat beheerd gaat worden door de gemeente en EWEC. 
Park Oost en Park West zijn beide bruto ongeveer 10 hectare en hebben een gezamenlijk geinstalleerd vernogen van circa 20 MW, goed voor zo'n 7000 huishoudens.
Op 29 oktober was er een 'digitale inloopavond', georganiseerd door de gemeente. Klik hier voor meer info: https://bit.ly/2SRHLP6

Rijnsloter Zonneweide (BHM)

Het geplande zonneveld aan de Groenewoudseweg in Cothen gaat niet door. Dit besloot BHM Solar begin december 2020 in overleg met de grondeigenaren, omwonenden en de gemeente Wijk bij Duurstede. Samen met inwoners van het dorp zoekt de projectontwikkelaar naar een geschikte plek.

Het zonneveld van 9 hectare langs de Groenewoudseweg in Cothen zou tegen de dorpskern aan komen te liggen. Dit leidde tot weerstand bij veel Cothenaren. Als het aan de grondeigenaren ligt, dan blijft de agrarische bestemming van het perceel de komende jaren behouden.

De gemeente Wijk bij Duurstede staat ervoor open om een nieuw plan te beoordelen. “We zijn blij dat BHM Solar zoekt naar een oplossing en dit in goed overleg met omwonenden, grondeigenaren en gemeente doet,” reageert wethouder duurzaamheid Hans Marchal. “We onderzoeken of BHM Solar binnen het vastgestelde zonneveldenbeleid op een andere plek haar plan kan realiseren.”

Veelgestelde Vragen

>> Wat vind EWEC belangrijk bij de ontwikkeling van zonneparken?

EWEC vindt het belangrijk dat er geluisterd wordt naar omwonenden en hun wensen bij het ontwerp van een zonnepark.
EWEC wil aandacht voor een goede balans tussen lasten en lusten.
Waarbij er via een financiële participatie gedacht wordt aan het delen van de lusten, en waarbij er middels inspraaksessies met omwonenden ideeën ingebracht kunnen worden om de lasten te beperken.
Bijvoorbeeld met het opzetten van hagen, of andere natuurversterkende ecologische inpassingen.
Wat vind jij belangrijk? Laat het ons weten via: zonneparken@ewec.nl