Zonneparken

De EigenWijkse Energie Coöperatie is nauw betrokken bij de ontwikkeling van zonneparken in de gemeente Wijk bij Duurstede. Ook wij gooien uiteraard liever eerst alle daken vol. Maar zonneparken zijn nu eenmaal onmisbaar om het gebruik van fossiele energie terug te dringen. Ook in Wijk bij Duurstede. Laten we er dan wel voor zorgen dat de inwoners er ook wat aan hebben.

Lees hier de visie van EWEC op zonneparken.

Meedoen?
Vind je het ook belangrijk dat de EigenWijkse Energie Coöperatie zich kan blijven inspannen voor mooie duurzame energieprojecten als deze? Meld je dan hier aan om lid te worden. Samen zorgen we zelf voor duurzame energie in onze omgeving!

Begin 2023 beginnen we met werven voor de nieuwe zonneparken in Wijkerbroek. Interesse in een mooi, duurzaam rendement? Vul het formulier in. Dan houden we je op de hoogte van de mogelijkheden. 

EWEC onderhandelt voor jou!

Lees welke plannen er zijn en hoe jouw eigen EigenWijkse Energie Coöperatie ervoor zorgt dat de lokale bevolking hier ook van profiteert. 

EigenWijkse Energie Coöperatie 
De EigenWijkse Energie Coöperatie (EWEC) is jouw lokale energiecoöperatie. We zijn een coöperatie, zonder winstoogmerk, met ongeveer 300 lokale leden. Wij zetten ons in voor lokale duurzame energieprojecten. Je kent ons wellicht van de zonnedaken op de Stroomfabriek, op Sportpark Mariënhoeve, of van onze eigen laadpunten ‘rijden op EigenWijkse Zon!’. 

Stand van zaken
Overzicht-zonnevelden-op-kaartDEF.pngDe gemeenteraad heeft ruimte gegeven aan 60 ha zonnevelden. Dat zijn zo'n 200.000 zonnepanelen! De plannen zijn nu verdeeld over 5 projecten. Je kunt meer informatie vinden over het beleid van de gemeente op: www.zonneveldenwijkbijduurstede.nl

Hieronder vind je een overzicht van alle zonneparken. 

De ontwikkeling van grootschalige zonnevelden wordt nu concreet. Het eerste zonnepark, Zonnepark Cothen, is al volop in bedrijf. Net als bij 'Cothen' doen we ons uiterste best om de inwoners zoveel mogelijk te laten meeprofiteren van deze ontwikkelingen. We zitten aan tafel bij alle projectontwikkelaars en onderhandelen over hoe we naast de lokale lasten, ook de lusten eerlijk en lokaal verdeeld krijgen. De gemeente steunt ons daarin en eist ook ‘lokale participatiemogelijkheden’ van de ontwikkelaars van de zonnevelden.

Meedoen?
Je kunt via de coöperatie, financieel deelnemen aan ‘jouw eigen zonneveld’. Daarmee pak je een mooi rendement op je investering. Deelnemen kan vanaf € 500. We bieden een rente van gemiddeld 4 procent. Een voorbeeld: stel je legt € 1.000 in en je ontvangt een rente van 4% over het uitstaande bedrag. Dat bedrag wordt in 15 jaar afgelost, mèt rente. Dan is je winst na deze periode € 349.
Bij sommige parken wordt EWEC mede-eigenaar. Ook dan valt er voor jou een mooi rendement te behalen. 

En wat als ik geen geld heb om te investeren? Uiteraard kan niet iedereen een groot bedrag missen. Daarom hebben we ook nagedacht over een manier waarop de opbrengsten van de zonneparken wat goeds doen voor álle bewoners van Wijk bij Duurstede. Daarvoor hebben wij samen met Stichting Binding en de Vereniging Natuur en Milieu Wijk bij Duurstede (VNMW) het Wijks Omgevingsfonds opgericht. In dit fonds komt een deel van de opbrengst van de zonneparken. Het geld is bedoeld om duurzame initiatieven in de gemeente te steunen. 

Help mee
Als lid van de EigenWijkse Energie Cooperatie heb je letterlijk recht van spreken: jouw stem telt! Hoe meer leden, hoe groter onze slagkracht en hoe meer rekening investeerders en andere partijen moeten houden met onze wensen, de inwoners van Wijk. Lid worden is niet duur en levert je een hoop op. Je bent baas van je eigen lokale energiebedrijf. Ook kan je dan investeren in onze projecten en een leuk rendement halen op je spaargeld.

EWEC en zonneparken

In het voorjaar van 2020 rolden vier projectontwikkelaars uit de "schoonheidswedstrijd voor zonneparken" van de gemeente. Inmiddels hebben drie van de vier projectontwikkelaars een omgevingsvergunning aangevraagd. Een vierde ontwikkelaar trok zijn plan terug (BHM, Groenwoudeweg) . Bij de vergunningsaanvraag moeten allerlei landschappelijke en bewonersbelangen meegenomen worden. Als coöperatie kan en wil EWEC natuurlijk een belangrijke rol spelen bij deze belangen.

Als het aan ons ligt rolt er een zo groot mogelijk eigenaarschap voor de Wijkse bevolking uit de bus. De inwoners van onze gemeente leveren immers ruimte in voor zonneparken, maar willen er graag duurzame energie en financieel rendement voor terug. Met alle ontwikkelaars hebben we daarover goede afspraken kunnen maken.

Zonnepark Wijkerbroek (Sunvest)

Met Sunvest zijn we ver gevorderd om samen het Zonnepark Wijkerbroek aan te leggen en te beheren. EWEC streeft naar 25% van de aandelen in Zonnepark Wijkerbroek. Hiervoor halen we een bedrag op ter hoogte van in totaal zo’n 1,4 miljoen euro. Daarmee wordt elke investeerder indirect ook mede eigenaar. Iedereen kan via EWEC in participaties van steeds 500 euro investeren in het zonnepark en hiervan de financiële vruchten plukken.

De vergunning is begin oktober 2021 verkregen. Na een lange periode van onzekerheid werd half april 2022 duidelijk dat we ook de benodigde SDE+ subsidie krijgen. Het betreft een park van ruim 17,2 hectare netto met een vermogen van circa 20,6 MW, goed voor ongeveer 6000 huishoudens.

Lees meer >>>

Zonnepark Cothen

Voor Zonnepark Cothen, ons eerste zonnepark in Wijk bij Duurstede, begon op 1 maart 2021 de inschrijving. Drie weken later hadden 60 deelnemers zich ingeschreven op 1 of meer obligaties. Daarvan waren er 22 inwoners van Cothen die samen inschreven voor meer dan € 100.000. In totaal werd voor € 437.500 aan obligaties aangevraagd: een forse overschrijding van ons doelbedrag van € 250.000! De bouw van het zonnepark in de winter van 2021-2022 verliep voorspoedig, het park is in maart 2022 aangesloten en levert vanaf begin april stroom aan het net. Lees meer >>

Fondsenwerving gesloten.

Zonneveld Wijkerbroek Oost & West (LC Energy)

Eveneens in het Wijkerbroek heeft LC Energy een plan voor 2 parken: Zonneveld Wijkerbroek West en Zonneveld Wijkerbroek Oost. Na intensief onderhandelen met de mensen van LC Energy hebben we overeenstemming over de deelname van onze eigen inwoners. Zoals bekend is het streven dat 50% van de zonneparken in lokaal eigendom komt en dat dus ook 50% van de winst in het gebied blijft. Dat is niet helemaal gelukt maar we hebben wel voor elkaar gekregen dat onze inwoners tot € 500.000 aan achtergestelde leningen kunnen verstrekken tegen naar verwachting 4%. En er komt gedurende 30 jaar een flinke bijdrage aan het Wijks Omgevingsfonds

Lees meer >>>

Zonnepark Wijkersloot

Zonnepark Wijkersloot is een initiatief van vier agrarische landeigenaren in samenwerking met de Blue Bear Group. De vier landeigenaren willen samen op hun grond een bijdrage leveren aan de energietransitie door een zonnepark op hun veldkavels te realiseren. De huiskavels blijven de agrariërs gebruiken voor hun agrarische activiteiten. 

Zonnepark Wijkersloot B.V. wil het zonnepark realiseren op meerdere percelen tussen Wijkersloot, Hoeksedijk en Kanaal Noord. Het park krijgt zowel een maatschappelijke als een natuurlijke meerwaarde. 

Lees meer >>>

Rijnsloter Zonneweide (BHM)

Het geplande zonneveld aan de Groenewoudseweg in Cothen gaat niet door. Dit besloot BHM Solar begin december 2020 in overleg met de grondeigenaren, omwonenden en de gemeente Wijk bij Duurstede. Samen met inwoners van het dorp zoekt de projectontwikkelaar naar een andere geschikte plek.
Het zonneveld van 9 hectare langs de Groenewoudseweg in Cothen zou tegen de dorpskern aan komen te liggen. Dit leidde tot weerstand bij veel Cothenaren. Als het aan de grondeigenaren ligt, dan blijft de agrarische bestemming van het perceel de komende jaren behouden.
De gemeente Wijk bij Duurstede staat ervoor open om een nieuw plan te beoordelen. Toenmalig wethouder Hans Marchal heeft aangegeven dat de gemeente onderzoekt of BHM Solar binnen het vastgestelde zonneveldenbeleid op een andere plek haar plan kan realiseren.

Voorjaar 2022 heeft de gemeente positief beslist op een principeverzoek om aan de Kapelleweg een vergelijkbare zonneweide te realiseren. Zie https://bhmsolar.nl/zonne-energieprojecten/dwarsdijkse-zonneweide

Veelgestelde Vragen over Visie EWEC op Zonneparken

Wat vindt EWEC belangrijk bij de ontwikkeling van zonneparken?

Hieronder beschrijven we hoe de EigenWijkse Energie Coöperatie tegen zonneparken aankijkt. 
Niet iedereen is blij met de komst van zonneparken (of windmolens, mocht het ooit zover komen…). Dat begrijpen wij natuurlijk ook. Het gaat onder andere ten koste van landbouwgrond, drijft de prijs daarvan op, verandert het landschap en het uitzicht. En toch zijn wij van mening dat zonneparken, op dit moment, een onmisbare bijdrage leveren aan de broodnodige energietransitie. Wat vind jij belangrijk? Laat het ons weten via: zonneparken@ewec.nl

Waarom vindt EWEC die energietransitie zo belangrijk?

We stevenen af op een klimaatcatastrofe, fossiele energie wordt steeds duurder en we hebben ons afhankelijk gemaakt van kwalijke regimes. En daarnaast hebben we ook nog eens haast: we kunnen niet wachten tot alle daken vol liggen, al moet dat volgens ons ook gebeuren. 

En trouwens: hoe prachtig zou het zijn als we over een aantal jaren als gemeente helemaal zelfvoorzienend, schoon en autonoom zijn: power to the people! Met die voorgenomen 60 ha zon en wie weet, nog een paar windmolens, komen we heel aardig in de buurt. En natuurlijk zullen we nog veel doelmatiger met onze energie om moeten gaan: besparen, besparen, besparen.

Als omwonende heb je wellicht vragen over de rol die EWEC heeft bij de komst van zonneparken. We gaan hieronder in op een aantal vragen, argumenten en zorgen. 

Wie neemt het initiatief voor een zonnepark?

Een plan voor een zonnepark ontstaat meestal bij een projectontwikkelaar. Deze belt boeren in de omgeving en onderzoekt of iemand land ter beschikking wil stellen. De ontwikkelaar weet wáár hij kan zoeken, omdat de gemeente Wijk bij Duurstede kaders heeft gesteld voor 60 ha zonnepark en daartoe ‘groene’ zoekgebieden heeft aangewezen. Meer over de beleidskaders en de totstandkoming ervan kun je lezen op: www.zonneveldenwijkbijduurstede.nl

Staat EWEC per definitie aan de zijde van de ontwikkelaar?

Nee, zeker niet. EWEC onderhandelt voor de omgeving. We zijn van mening dat een projectontwikkelaar goed naar de inwoners moet luisteren (een deugdelijke procesparticipatie) én een rechtvaardig aandeel van het park beschikbaar moet stellen aan de omgeving (financiële participatie). We hebben in het verleden al succesvol bezwaar gemaakt tegen één van de zonneparken, totdat er een beter bod op tafel kwam. Van de eerste onderhandelingen hebben we geleerd. Voor nu en in de toekomst neemt EWEC geen genoegen met minder dan 50% lokaal eigendom. 

Welke eisen stelt EWEC aan een zonnepark?

50% lokaal eigendom, een bijdrage in een gebiedsfonds en een deugdelijke procesparticipatie die iedereen de kans geeft om mee te praten over het ontwerp van het park. Bovendien verlangen we van de projectontwikkelaar waar we zaken mee doen, dat zij de Gedragscode Zon op Land hebben ondertekend (deze code gaat in op kwaliteitseisen).

Vindt EWEC de natuurwaarde van een zonnepark belangrijk?

Uiteraard, maar daarvoor zijn binnen de gemeente andere clubs die deze belangen beter kunnen bewaken. Zij zullen ook altijd (als één van de te benaderen belanghebbenden) in gesprek raken met de projectontwikkelaar.

EWEC aan de kant van de omwonenden? Hoe dan?

We bekommeren ons over zowel de procesparticipatie als de financiële participatie. Zo willen we zeker stellen dat omwonenden mee kunnen praten over het park, en dat ze er financieel van kunnen meeprofiteren. Direct omwonenden krijgen daarbij voorrang boven de rest van de gemeente. Het is op dit moment niet aan EWEC om de locatiekeuze op zichzelf ter discussie te stellen. Daar heeft de gemeente, op basis van een Burgerpanel en inloopavonden van bewoners, beleid voor gemaakt dat ook door de gemeenteraad is vastgesteld. Wel is het zo dat we alleen onze steun verlenen aan een project als we ons ook kunnen vinden in de locatiekeuze. Dit is altijd een belangenafweging. Hieronder gaan we daar wat dieper op in. 

Wat is voor EWEC reden om een zonnepark tegen te houden?

We willen altijd in gesprek gaan met omwonenden. Dat doen we op verschillende manieren. Dat kunnen keukentafelgesprekken zijn, informatieavonden, inloopmomenten, noem het maar. We willen alle zorgen (en wensen!) aanhoren. We wegen alle inhoudelijke én emotionele argumenten af en geven daar een antwoord op. 

Hieronder bespreken we een aantal recent gehoorde argumenten en onze visie hierop. 

Niet hier!
Hoewel wij voorstander zijn van de komst van zonneparken, is het denkbaar dat er argumenten zijn om een specifiek park niet te willen. Dat is ook voor ons een zoektocht. Ook wij waren terughoudend bij de locatie aan de Groenewoudseweg (een locatie die op een weerstand van minstens 800 handtekeningen kon rekenen en vervolgens verlaten is). Voor deze locatie gold onze terughoudendheid, omdat deze te dicht aan de dorpsingang lag. 
Maar 800 handtekening weerstand op zichzelf is voor ons geen reden om een zonnepark niet te willen, de kwantiteit van de weerstand is niet doorslaggevend. Het gaat om de argumentatie erachter. Tijdens het proces kunnen nieuwe inzichten ontstaan die die argumenten versterken. 

Daar gaat mijn uitzicht?
Het verlies van een mooi uitzicht is voor ons te weinig reden om een zonnepark af te wijzen. Hoewel we begrijpen dat dit echt vervelend is, vinden wij de lange termijn energietransitie belangrijker. Een ander argument is dat je in Nederland, geen ‘recht’ hebt op uitzicht. Landschappen veranderen altijd, en schaarste in ruimte maakt dat zelfs het buitengebied eraan moet geloven om nieuwe functies op te pakken. Bovendien, er is al een aantal stappen aan voorafgegaan. Gemeentelijk beleid bepaalt dat een locatie in een specifiek gebied in principe ingezet kan worden. En een landeigenaar heeft besloten akkoord te geven op het beschikbaar stellen van zijn land. Een boer gaat over zijn eigen grond. Een zichtlijn zou ook verloren kunnen gaan als het bestaande bestemmingsplan bijvoorbeeld al fruitteelt toestaat. Dan kijkt een omwonende tegen bomenrijen. Ook het zonnepark kan afgeschermd worden met bomenrijen en struweel, zodat het zonnepark zelf aan het zicht onttrokken is. Uiteraard denken we graag mee om de ervaren nadelen zoveel mogelijk te beperken. Je hoeft een zonnepark niet of nauwelijks te zien. 

Het drijft de prijs van landbouwgrond op
Dat de komst van een zonnepark een prijsopdrijvend effect heeft op waardevolle landbouwgrond, klopt. Dit wordt als oneerlijk ervaren. Echter, dat gebeurt met schaarste. Het buitengebied zal nu eenmaal ruimte maken voor andere functies. Dat is een feit en is niet tegen te gaan. 

Waarom niet eerst ruilverkavelen?

Ruilverkaveling breekt in theorie de locatiekeuze open. Zoals gezegd is er al wat vooraf gegaan aan een specifieke locatie. Namelijk gemeentelijk beleid (‘groene’ zoekgebieden) en een succesvolle zoektocht van een projectontwikkelaar die een welwillende boer heeft gevonden. Echter, als omwonenden de ruimte krijgen om een andere locatie aan te bieden, dat op meer draagvlak kan rekenen, dan draagt dat bij aan een democratisch proces en lokaal draagvlak. Het gesprek tot potentiële ruilverkaveling is zelfs een gemeentelijke beleidseis.

Wanneer start je deze gesprekken dan op, is de vraag. Enerzijds is het pas een onderwerp van gesprek als blijkt dat er lokaal weerstand ontstaat over de locatiekeuze. En de gemeente ziet het liefste dat omwonenden pas betrokken worden als er concrete plannen zijn ingediend: het Principeverzoek. Als dat wordt toegewezen (principeakkoord), dan kan de planindiener verder met zijn onderzoek, het betrekken van de buurt, enzovoorts. Mocht alles naar wens verlopen (in het principeakkoord worden meestal aanvullende eisen meegegeven), dan kan de gemeente een Omgevingsvergunning afgeven.

Echter, om tot concrete plannen te komen is al veel inhoudelijk onderzoek verricht. Een projectontwikkelaar is al maanden tijd en duizenden euro’s verder. Liever ziet hij het gesprek dus eerder, maar krijgt vaak te horen van omwonenden ‘kom maar terug als je concretere plannen hebt’, én wordt door de gemeente gestimuleerd om het gesprek liever later dan eerder op te pakken. Toch is het voor een projectontwikkelaar lastig om in een later stadium ruimte te bieden aan de mogelijkheid tot ruilverkaveling. Het gemeentelijke proces moet opnieuw doorlopen worden, of een gereserveerde netaansluiting wel of niet mee kan naar een nieuwe locatie is maar de vraag, er zijn al afspraken met een grondeigenaar. 

Kortom: de gemeentelijk eis tot het voeren van een gesprek over ruilverkaveling is voor een ontwikkelaar ongemakkelijk naast de wens om bewoners pas in een laat stadium te betrekken. En hoe later het gesprek wordt gehouden, hoe minder kansrijk het lijkt. Dit punt willen we aan de gemeente meegeven. Alle huidige zonneparken hebben een lage score op dit onderdeel, en dat lijkt inherent aan het gekozen beleid. Gesprekken over mogelijke grondruil zullen overigens wel opgestart worden bij het laatste zonnepark. Wat hieruit komt is nu nog onzeker.

Ik wil geen zonnepark in mijn achtertuin, wat kan ik doen?

Wij raden aan te allen tijde wel mee te praten met de projectontwikkelaar en met EWEC. Dat hoeft zeker niet te betekenen dat je achter de komst van een zonnepark staat. Zo interpreteren we dat ook niet, maar het geeft wel input. Als het park er toch komt, dan voldoet het op z’n minst aan zicht- en andere wensen. 
Daarnaast heb je rechten. Deze kun je uitoefenen. 

  1. Je kunt een zienswijze indienen, dat is een stap in de vergunningsprocedure, de gemeente zal voorafgaand aan het definitief verlenen van een vergunning een antwoord formuleren op jouw zorgen. 
  2. Daarnaast kun je een planschadeclaim neerleggen. Er wordt dan getoetst of je recht hebt op een compensatie vanwege de komst van het zonnepark.
  3. Daarnaast kun je natuurlijk de buurt mobiliseren, media opzoeken, petitie starten e.d.

 EWEC heeft geen enkele wens om je tegen te houden in jouw protest. We snappen dat jouw belang mogelijk anders is dan dat van ons. We willen in ieder geval aangeven dat we ons best doen om de lasten te verminderen en de lusten te verhogen. Zodat we daadwerkelijk als lokale gemeenschap onze energievoorziening in eigen handen krijgen.