Zonneparken


Zonneparken: de rol van EWEC 

In december 2019 heeft de gemeenteraad van Wijk bij Duurstede haar beleid voor zonneparken vastgesteld. Onderdeel daarvan was schapen onder PV-panelen.jpgeen procedure om tot maximaal 60 hectare zonneparken te komen in de huidige raadsperiode. Dit voorjaar zijn er vier initiatieven uit de "schoonheidswedstrijd" van de gemeente gekomen. Vier projectontwikkelaars gaan een omgevingsvergunning aanvragen waarbij allerlei landschappelijke en bewonersbelangen meegenomen dienen te worden.
Als coöperatie kan en wil EWEC natuurlijk een belangrijke rol spelen bij deze bewonersbelangen. Als het aan ons ligt rolt er een zo groot mogelijk eigenaarschap voor de Wijkse bevolking uit de bus. De inwoners van onze gemeente leveren immers ruimte in voor zonneparken, maar willen er graag duurzame energie en financieel rendement voor terug.
De EWEC heeft een sectie zon opgericht waarin mensen van EWEC zitten (Henk, Sarida, Tineke, Marc), aangevuld met ervaren experts van NMU en Energie Samen. Op dit moment is EWEC (sectie zon) in onderhandeling met drie van de vier projectontwikkelaars. De onderhandelingen staan onder druk omdat enerzijds er bij één van de projecten (Groenewoudseweg Cothen) onrust onder de omwonenden (en in de politiek) is ontstaan en anderzijds omdat twee ontwikkelaars (Wijkerbroek) graag in juni al hun omgevingsvergunning-aanvraag willen indienen. 
Voor de twee laatste projecten (Wijkerbroek) wordt er een gecombineerde (digitale) inloopavond voor omwonenden gehouden op 28 mei en op 2 juni voor de hele gemeente. Klik hier voor de overzichtsposter.

Digitale inloopavond 28 mei

Op donderdag 28 mei 2020 was de digitale inloopavond (vanwege Corona) van Zonneparken Wijkerbroek. Er deden 26 mensen mee, waarvan het merendeel de hele sessie bijwoonde.
Op de vraag of men financieel zou willen deelnemen antwoordde 60% positief. Bijna 90% van de deelnemers waardeerde het webinar met het cijfer 7 of hoger. Bijna iedereen zou nog wel eens aan een dergelijk webinar meedoen. Voor een eventueel gebiedsfonds zou 60% een fietspad langs de dijk een goede bestemming vinden en 40% versterking van Natura 2000 bij de Gravenbol.
Het conceptverslag vind je hier.