Zonneparken

De EigenWijkse Energie Coöperatie is nauw betrokken bij de ontwikkeling van zonneparken in de gemeente Wijk bij Duurstede. Zonnepanelen in weilanden en boomgaarden? Nee, het is niet ideaal. Ook wij gooien uiteraard veel liever eerst alle daken vol. Maar zonneparken zijn nu eenmaal onmisbaar om het gebruik van fossiele energie terug te dringen. Ook in Wijk bij Duurstede. Laten we er dan wel voor zorgen dat de inwoners er ook wat aan hebben.   

Vind je het ook belangrijk dat de EigenWIjkse Energie Coöperatie zich kan blijven inspannen voor mooie duurzame energieprojecten als deze? Meld je dan hier aan om lid te worden. Samen zorgen we zelf voor duurzame energie in onze omgeving!

EWEC onderhandelt voor jou!

Lees welke plannen er zijn en hoe jouw eigen EigenWijkse Energie Coöperatie ervoor zorgt dat de lokale bevolking hier ook van profiteert. 

EigenWijkse Energie Coöperatie 
De EigenWijkse Energie Coöperatie (EWEC) is jouw lokale energiecoöperatie. We zijn een coöperatie, zonder winstoogmerk, met ongeveer 284 lokale leden. Wij zetten ons in voor lokale duurzame energieprojecten. Je kent ons wellicht van onze projecten op de Stroomfabriek, op Sportpark Mariënhoeve, of van onze eigen laadpunten ‘rijden op EigenWijkse Zon!’. 

De plannen
Overzicht-zonnevelden-op-kaartDEF.pngDe gemeenteraad geeft ruimte aan 60 ha zonnevelden tot aan 2022. Dat zijn zo'n 200.000 zonnepanelen! De plannen zijn nu verdeeld over 5 projecten. Je kunt meer informatie vinden over het beleid van de gemeente op:  www.zonneveldenwijkbijduurstede.nl

En hieronder vind je een overzicht van alle zonneparken. 

De ontwikkeling van grootschalige zonnevelden wordt nu concreet. Wij doen ons uiterste best om de inwoners zoveel mogelijk te laten meeprofiteren. We zitten aan tafel bij alle  projectontwikkelaars en onderhandelen over hoe we naast de lokale lasten, ook de lusten eerlijk en lokaal verdeeld krijgen. Ook de gemeente eist ‘lokale participatiemogelijkheden’ van de ontwikkelaars van de zonnevelden.

Meedoen?
Je kunt via de coöperatie, financieel deelnemen aan ‘jouw eigen zonneveld’ en een mooi rendement pakken op je investering. Deelnemen kan vanaf € 500. We bieden een rente van gemiddeld 4 procent. Een voorbeeld: stel je legt € 1.000 in en je ontvangt een rente van 4% over het uitstaande bedrag. Dat bedrag wordt in 15 jaar afgelost, mèt rente. Dan is jouw winst na deze periode € 349.
Bij sommige parken wordt EWEC mede-eigenaar. Ook dan valt er voor jou een mooi rendement te behalen. 

En wat als ik geen geld heb om te investeren? Uiteraard kan niet iedereen een groot bedrag missen. Daarom hebben we ook nagedacht over een manier waarop de opbrengsten van de zonnevelden wat goeds doen voor álle bewoners van Wijk bij Duurstede. We werken nu aan een gebiedsfonds. EWEC zal deze, in overleg met de gemeente, beheren en inzetten om de lokale omgeving te verduurzamen. Als je hiervoor mooie plannen of ideeën heeft, dan horen wij deze graag. In onze algemene ledenvergadering zullen we samen met onze leden stemmen over een duurzame bestemming voor deze inkomsten. 

Help mee
Als lid van de EigenWijkse Energie Cooperatie heb je letterlijk recht van spreken: jouw stem telt! Hoe meer leden, hoe groter onze slagkracht en hoe meer rekening investeerders en andere partijen moeten houden met onze wensen, de inwoners van Wijk. Lid worden is niet duur en levert je een hoop op. Je bent baas van je eigen lokale energiebedrijf. Ook kan je dan investeren in onze projecten en een leuk rendement halen op je spaargeld.

EWEC en zonneparken

In het voorjaar van 2020 rolden vier projectontwikkelaars uit de "schoonheidswedstrijd voor zonneparken" van de gemeente. Inmiddels hebben drie van de vier projectontwikkelaars een omgevingsvergunning aangevraagd. Een vierde ontwikkelaar trok zijn plan terug (BHM, Groenwoudeweg) . Bij de vergunningsaanvraag moeten allerlei landschappelijke en bewonersbelangen meegenomen worden. Als coöperatie kan en wil EWEC natuurlijk een belangrijke rol spelen bij deze belangen.

Als het aan ons ligt rolt er een zo groot mogelijk eigenaarschap voor de Wijkse bevolking uit de bus. De inwoners van onze gemeente leveren immers ruimte in voor zonneparken, maar willen er graag duurzame energie en financieel rendement voor terug. Met alle ontwikkelaars hebben we daarover goede afspraken kunnen maken.

Zonnepark Cothen

Voor Zonnepark Cothen, ons eerste zonnepark in Wijk bij Duurstede, begon op 1 maart 2021 de inschrijving. Drie weken later hadden 60 deelnemers zich ingeschreven op 1 of meer obligaties. Daarvan waren er 22 inwoners van Cothen die samen inschreven voor meer dan € 100.000. In totaal werd voor € 437.500 aan obligaties aangevraagd: een forse overschrijding van ons doelbedrag van € 250.000! De bouw van het zonnepark verloopt voorspoedig en naar het zich nu laat aanzien zal het park eind februari aangesloten worden en in maart '22 gaan leveren. Lees meer >>

Fondsenwerving gesloten.

Zonnepark Wijkerbroek (Sunvest)

Met Sunvest zijn we ver gevorderd om samen het Zonnepark Wijkerbroek aan te leggen en te beheren. In mei 2021 is de samenwerkingsovereenkomst getekend. EWEC zal voor 25% eigenaar worden van het park. De financiële aspecten van de deelname aan dit project door onze eigen inwoners vergt nog wel wat puzzelwerk. De vergunning is eind 2020 aangevraagd. Het betreft een park van ruim 14 hectare netto met een vermogen van circa 20 MW, goed voor ongeveer 6000 huishoudens.

Lees meer >>>

Zonnepark Wijkersloot

Zonnepark Wijkersloot is een initiatief van vier agrarische landeigenaren in samenwerking met de Blue Bear Group. De vier landeigenaren willen samen op hun grond een bijdrage leveren aan de energietransitie door een zonnepark op hun veldkavels te realiseren. De huiskavels blijven de agrariërs gebruiken voor hun agrarische activiteiten. 

Zonnepark Wijkersloot B.V. wil het zonnepark realiseren op meerdere percelen tussen Wijkersloot, Hoeksedijk en Kanaal Noord. Het park krijgt zowel een maatschappelijke als een natuurlijke meerwaarde. 

Lees meer >>>

Zonneveld Wijkerbroek Oost & West (LC Energy)

Eveneens in het Wijkerbroek heeft LC Energy een plan voor 2 parken: Zonneveld Wijkerbroek West en Zonneveld Wijkerbroek Oost. Na intensief onderhandelen met de mensen van LC Energy hebben we overeenstemming over de deelname van onze eigen inwoners. Zoals bekend is het streven dat 50% van de zonneparken in lokaal eigendom komt en dat dus ook 50% van de winst in het gebied blijft. Dat is niet helemaal gelukt maar we hebben wel voor elkaar gekregen dat onze inwoners tot € 500.000 aan achtergestelde leningen kunnen verstrekken tegen naar verwachting 4%. En er komt gedurende 30 jaar een flinke bijdrage in een Energietransitiefonds dat beheerd gaat worden door de gemeente en EWEC. 

Lees meer >>>

Rijnsloter Zonneweide (BHM)

Het geplande zonneveld aan de Groenewoudseweg in Cothen gaat niet door. Dit besloot BHM Solar begin december 2020 in overleg met de grondeigenaren, omwonenden en de gemeente Wijk bij Duurstede. Samen met inwoners van het dorp zoekt de projectontwikkelaar naar een geschikte plek.
Het zonneveld van 9 hectare langs de Groenewoudseweg in Cothen zou tegen de dorpskern aan komen te liggen. Dit leidde tot weerstand bij veel Cothenaren. Als het aan de grondeigenaren ligt, dan blijft de agrarische bestemming van het perceel de komende jaren behouden.
De gemeente Wijk bij Duurstede staat ervoor open om een nieuw plan te beoordelen. “We zijn blij dat BHM Solar zoekt naar een oplossing en dit in goed overleg met omwonenden, grondeigenaren en gemeente doet,” reageert wethouder duurzaamheid Hans Marchal. “We onderzoeken of BHM Solar binnen het vastgestelde zonneveldenbeleid op een andere plek haar plan kan realiseren.”

Veelgestelde Vragen

>> Wat vind EWEC belangrijk bij de ontwikkeling van zonneparken?

EWEC vindt het belangrijk dat er geluisterd wordt naar omwonenden en hun wensen bij het ontwerp van een zonnepark.
EWEC wil aandacht voor een goede balans tussen lasten en lusten.
Waarbij er via een financiële participatie gedacht wordt aan het delen van de lusten, en waarbij er middels inspraaksessies met omwonenden ideeën ingebracht kunnen worden om de lasten te beperken.
Bijvoorbeeld met het opzetten van hagen, of andere natuurversterkende ecologische inpassingen.
Wat vind jij belangrijk? Laat het ons weten via: zonneparken@ewec.nl