Zonneparken

Zonneparken in Wijk bij Duurstede

Misschien zie je liever geen zonneparken. En nee, het is niet ideaal. Ook wij gooien veel liever eerst alle daken vol. Maar, gezien de urgentie, kan het niet anders dan dat er óók zonnevelden worden ontwikkeld. En ja, ook in Wijk bij Duurstede. De EigenWijkse Energie Coöperatie (EWEC) wil zorgen dat jij hier als inwoner van meeprofiteert. 
De gemeenteraad geeft de komende 2 jaar ruimte aan 60 hectare zonnevelden. Dat zijn 200.000 zonnepanelen verdeeld over 5 projecten. Meer informatie over de plannen en het beleid van de gemeente vind je op www.zonneveldenwijkbijduurstede.nl.

Onze positie

EWEC is jouw lokale energiecoöperatie. We zijn een coöperatie, zonder winstoogmerk, met ongeveer 250 lokale leden. Wij zetten ons in voor lokale duurzame energieprojecten. Je kent ons van projecten op de Stroomfabriek, Zonnepark Mariënhoeve of van onze laadpalen. 
Nu de ontwikkeling van grootschalige zonnevelden op ons afkomt, doen we ons uiterste best om de eigen inwoners zoveel mogelijk te laten meeprofiteren. We zitten aan tafel bij alle projectontwikkelaars. We onderhandelen over hoe we naast de lokale lasten, ook de lusten eerlijk en lokaal verdeeld kunnen krijgen. Ook de gemeente vindt dit belangrijk en stelt ‘lokale participatiemogelijkheden’ als eis aan de ontwikkelaars van zonnevelden. 

Participatie

We worden gezamenlijk mede-eigenaar van de zonneparken. Je kunt via de coöperatie, financieel deelnemen aan ‘jouw eigen zonneveld’ en een mooi rendement pakken op je investering. Je kunt deelnemen vanaf 500 euro. We bieden een rendement van ongeveer 4 procent. Stel je legt 1.000 euro in en je ontvangt een rendement van 4 procent over 15 jaar. Dan is jouw winst na deze periode 349 euro. In sommige gevallen zal EWEC geen mede-eigenaar worden, maar slechts financieel participeren. Ook dan valt er een mooi rendement te behalen. We houden je hiervan graag op de hoogte.
Gebiedsfonds
Niet iedereen kan een groot bedrag missen. Daarom hebben we nagedacht over een manier waarop de winst van de zonnevelden álle inwoners van Wijk bij Duurstede ten goede komt. Zo wordt er gewerkt aan een gebiedsfonds. EWEC zal deze beheren en inzetten om de lokale omgeving te verduurzamen. Als je hiervoor mooie plannen of ideeën hebt, dan horen wij deze graag. In onze Algemene Ledenvergadering kunnen onze leden stemmen over een mooie bestemming voor deze inkomsten. 

Hoe nu verder? 

  1. Uiteraard roept de ontwikkeling van zonnevelden vragen op. Wij zetten een lijst van veelgestelde vragen op onze website. Deze zal met jouw vragen de komende tijd aangevuld worden. 
  2. Je kunt lid worden van EWEC. Zo kun je meebeslissen met alle grote besluiten die wij nemen. Aanmelden als lid kan via www.ewec.nl
  3. Misschien weet je nu al dat je financieel wilt participeren. Je verplicht je nog tot niets, maar wij houden een lijst bij van geïnteresseerden. Jij staat vooraan in de rij als we een informatieavond voor bewoners zullen organiseren. Meld je aan via zonneparken@ewec.nl
  4. Wil je op de hoogte gehouden worden van vorderingen die geboekt worden bij alle projecten? We zullen regelmatig nieuwsbrieven versturen. Meld je aan via: zonneparken@ewec.nl

Beleid

In december 2019 heeft de gemeenteraad van Wijk bij Duurstede haar beleid voor zonneparken vastgesteld. Onderdeel daarvan was schapen onder PV-panelen.jpgeen procedure om tot maximaal 60 hectare zonneparken te komen in de huidige raadsperiode. Dit voorjaar zijn er vier initiatieven uit de "schoonheidswedstrijd" van de gemeente gekomen. Vier projectontwikkelaars gaan een omgevingsvergunning aanvragen waarbij allerlei landschappelijke en bewonersbelangen meegenomen dienen te worden.
Als coöperatie kan en wil EWEC natuurlijk een belangrijke rol spelen bij deze bewonersbelangen. Als het aan ons ligt rolt er een zo groot mogelijk eigenaarschap voor de Wijkse bevolking uit de bus. De inwoners van onze gemeente leveren immers ruimte in voor zonneparken, maar willen er graag duurzame energie en financieel rendement voor terug.
De EWEC heeft een sectie zon opgericht waarin mensen van EWEC zitten (Henk, Marc, Gerrit), aangevuld met ervaren experts van NMU en Energie Samen (Dorien, Eelco, Christoph). 

Hieronder vind je de verschillende initiatieven en onze betrokkenheid daarbij.

Zonneparken Wijkerbroek

Voor de twee projecten in het Wijkerbroek, een van Sunvest en de andere van LC Energy, is er een gecombineerde (digitale) inloopavond voor omwonenden gehouden op 28 mei en op 2 juni voor de hele gemeente. Klik hier voor de overzichtsposter.

Op donderdag 28 mei 2020 was de digitale inloopavond (vanwege Corona) van Zonneparken Wijkerbroek. Er deden 26 mensen mee, waarvan het merendeel de hele sessie bijwoonde.
Op de vraag of men financieel zou willen deelnemen antwoordde 60% positief. Bijna 90% van de deelnemers waardeerde het webinar met het cijfer 7 of hoger. Bijna iedereen zou nog wel eens aan een dergelijk webinar meedoen. Voor een eventueel gebiedsfonds zou 60% een fietspad langs de dijk een goede bestemming vinden en 40% versterking van Natura 2000 bij de Gravenbol.
Het conceptverslag vind je hier.

Op 2 juni was er een digitale inloopavond voor de gehele gemeente over de geplande zonnevelden in Wijkerbroek, georganiseerd door de projectontwikkelaars LC Energy en Sunvest. Onze EigenWijkse Energie Coöperatie zorgt ervoor dat Wijkse inwoners straks financieel kunnen deelnemen en we willen de geproduceerde stroom aan de Wijkse bevolking leveren. Luister en kijk hier terug naar de de opname van 2 juni. Ben je nog niet eerder ingelogd bij een webinar van LC Energy, Sunvest en EWEC? Maak dan eerst een account aan (die vindt je boven in rechts op deze pagina).