Asbest eraf, zon erop

Door het saneren van grote asbestdaken te combineren met het plaatsen van zonnepanelen kunnen de kosten van de sanering worden terugverdiend. Dat is de conclusie van het rapport ‘Asbest eraf, zon erop’. “Niet alleen heeft een bedrijf een asbestvrij dak, er wordt tegelijkertijd een bijdrage geleverd aan de energietransitie door het opwekken van duurzame energie”, aldus voorzitter Henk Muis van de EigenWijkse Energie Coöperatie.

In de zomer van 2019 deden drie energiecoöperaties uit Bunnik, Houten en Wijk bij Duurstede in opdracht van de provincie Utrecht onderzoek naar de mogelijke rol van energiecoöperaties bij het saneren van grote asbestdaken (>750 m2) door zonnepanelen te plaatsen op het asbestvrije dak. De versnelling van asbestsanering heeft prioriteit voor de provincie, maar financiering is voor veel dakeigenaren een probleem. 

Asbestdaksanering in combinatie met zonnepanelen kansrijk

4% rendement voor leden energiecoöperaties haalbaar

Zeven praktijkcases in Kromme Rijnstreek

Zeven locaties in de Kromme Rijnstreek dienden als praktijkcase. Bij hen is de technische en financiële haalbaarheid onderzocht van het vervangen van het asbestdak en het plaatsen van zonnepanelen. Uitgangspunt hierbij is dat een energiecoöperatie de investering en exploitatie doet. Op zes van de zeven locaties kunnen de kosten van asbestsanering terugverdiend worden door de opbrengst van de zonnepanelen. De leden van de energiecooperatie zouden daarbij een rendement van 4% behalen.  

Haalbaarheidstoets

Aan de hand van de cases is een haalbaarheidstoets opgesteld. Hiermee kan een energiecoöperatie eenvoudig een eerste inschatting maken van de geschiktheid van een locatie met asbestdaken voor een dak met zonnepanelen. 

Versnelling asbestsanering

Lokale energiecoöperaties kunnen samen met overheden en maatschappelijke organisaties een belangrijke rol spelen bij de versnelling sanering van grote asbestdaken. Via de website www.asbestdakenopnul.nl, ontwikkeld door de Omgevingsdienst Regio Utrecht, kunnen dageigenaren, energiecooperaties en geintereseerden voor deelname aan een energieproject met elkaar worden verbonden.

Het eindrapport, dat 6 novemder 2019 aan gedeputeerde Rob van Muilekom werd aangeboden, is hier te downloaden.