Zonneveld Wijkerbroek Oost & West (LC Energy)

Eveneens in het Wijkerbroek ontwikkelt LC Energy 2 parken: Zonneveld Wijkerbroek West en Zonneveld Wijkerbroek Oost. De bouw hiervoor is november 2022 gestart. Na intensief onderhandelen met de mensen van LC Energy hebben we overeenstemming over de deelname van onze eigen inwoners. Zoals bekend is het streven dat 50% van de zonneparken in lokaal eigendom komt en dat dus ook 50% van de winst in het gebied blijft. Dat is niet helemaal gelukt maar we hebben wel voor elkaar gekregen dat onze inwoners in totaal € 500.000 aan achtergestelde leningen kunnen verstrekken tegen naar verwachting 4%. En er komt gedurende 30 jaar een flinke bijdrage aan het Wijks Omgevingsfonds dat hiervoor is opgericht.Zonneveld-Wijkerbroek-Oost
De beide zonnevelden samen zijn bruto ca. 16 hectare en hebben een gezamenlijk geinstalleerd vernogen van ca.20 MW, goed voor zo’n 7.000 huishoudens.

Op 29 oktober 2020 was er een ‘digitale inloopavond’, georganiseerd door de gemeente. De vergunning voor Zonneveld Wijkerbroek Oost is op 17 november 2020 verleend en de vergunning voor Zonneveld Wijkerbroek West op 1 december (2020). De gemeente heeft er het volgende persbericht over uitgebracht: Persbericht vergunning Zonneveld Wijkerbroek West
Op 26 april 2021 zijn de SDE++ (Stimuleringsregeling Duurzame Energieopwekking) beschikkingen voor Zonneveld Wijkerbroek Oost en Zonneveld Wijkerbroek West toegekend. Hiermee zijn we weer een stapje dichterbij gekomen op weg naar de realisatie van beide zonnevelden. De fase die nu voorligt betreft die van de zogenaamde ‘Financial Close’. Dit betreft de financiering van beide zonnevelden. In de komende maanden zullen we als EWEC hieraan gaan werken, samen met LCE.