FAQ Stroomfabriek

Vragen & Antwoorden

Er zijn een heleboel vragen te stellen over de Stroomfabriek. Hieronder proberen we zo goed mogelijk de meest gestelde vragen te beantwoorden. Als uw vraag er nog niet bij staat, stuur dan een e-mail naar info@ewec.nl. Deze lijst zal daarom regelmatig aangevuld worden.

Hoeveel stroom komt er uit één zonnepaneel?
Eén paneel heeft een vermogen van 260 Wattpiek, daar komt per jaar ongeveer 230 kWh uit

Hoe lang gaat een paneel mee?
Een zonnepaneel gaat naar verwachting minstens 25 jaar mee. De hoeveelheid stroom die er uit komt neemt wel langzaam af in de loop der jaren. Bij de kwaliteitspanelen van de Stroomfabriek garandeert de leverancier dat na 25 jaar nog minstens 80% van het oorspronkelijke vermogen geleverd wordt.

Moet ik lid worden van de EigenWijkse Energie Coöperatie om mee te mogen doen?
Wij denken van wel. Leden van de coöperatie mogen als eerste intekenen op de panelen. Zij beslissen ook ieder jaar over de verdeling van de winst. En ze stellen ieder jaar de actuele waarde vast van een “zonparticipatie”. Het lidmaatschap kost € 10 per jaar. We weten nog niet of ook niet-leden kunnen investeren in het project. Dat vergt nader onderzoek.

Waarom moet ik als lid van de coöperatie een of meer participaties nemen?
Iedereen die lid wordt van de EigenWijkse Energie Coöperatie legt ook een beetje geld in (1 of meer participaties van € 25). Die participaties vormen samen het eigen vermogen van de coöperatie. Daar kunnen we een haalbaarheidsstudie van betalen of drukwerk en dergelijke. Als u besluit geen lid meer te willen zijn krijgt u die € 25 of meer gewoon weer terug. Iedereen legt dus wat geld in de pot om de coöperatie draaiend te krijgen. 

Hoe komt de stroom uit mijn paneel in mijn huis?
hoewerkthet?
Wat er gebeurt is dat de stroom van de panelen rechtstreeks op het elektriciteitsnet gezet wordt. Er wordt precies bijgehouden hoeveel stroom dat is en daar krijgt de coöperatie certificaten voor (Garanties van Oorsprong: GvO). Die certificaten garanderen dat er echte EigenWijkse stroom uit de Stroomfabriek aan het net geleverd wordt. Het energiebedrijf dat die stroom en die GvO’s koopt kan vervolgens EigenWijkse stroom aan haar klanten verkopen.

Kan ik de stroom die mijn paneel opwekt verrekenen met mijn stroomverbruik thuis? Alsof ze op mijn eigen dak liggen?
Het is best wel een ingewikkeld verhaal.
In feite is het zo dat wij als coöperatie, met geld van onze leden, die Stroomfabriek installeren. De stroom gaat van de panelen rechtstreeks het net op. Daarbij worden Garanties van Oorsprong (GvO’s) afgegeven die garanderen dat het groene stroom is die op het net gezet wordt. Wij verkopen die stroom en die GvO’s aan een elektriciteitsbedrijf. Het geld dat we daarmee verdienen plus de SDE subsidie minus de kosten die we moeten maken vormt samen de netto winst. Die gaat weer naar de mensen die panelen hebben gefinancierd. Die zijn dus Stroomfabrikant geworden.

De stroom wordt door het elektriciteitsbedrijf doorgeleverd aan haar klanten. Als je dus klant bent bij het betreffende energiebedrijf kan je stroom krijgen van je eigen Stroomfabriek. Het energiebedrijf kan dat verrekenen op de energienota. Maar het zal in ieder geval niet zo zijn dat je de kosten van het eigen verbruik en de opbrengst van de verkochte stroom (van de Stroomfabriek) tegen elkaar weg mag strepen. Want je betaalt naast de kale stroomprijs ook nog transporttarief en belastingen. Dat mag wel als je de panelen op je eigen dak hebt. Dat heet salderen. Hoelang dat salderen nog toegestaan wordt is overigens wel de vraag want de overheid wil die regeling in 2017 evalueren en in 2020 aanpassen…

Wat is SDE?
SDE is de afkorting voor Stimulering Duurzame Energieproductie en is bedoeld om duurzame energie toepassingen die nog niet kunnen concurreren tegen (overigens ook gesubsidieerde) kolenstroom of andere fossiele energieproductie te ondersteunen.

Gaat die Stroomfabriek wel door als die SDE subsidie niet toegekend wordt?
Nee! Maar dan is er volgend jaar weer een kans en we kunnen ook nog gebruik maken van de Regeling Verlaagd Tarief maar dat is nogal complex en financieel lastig rond te krijgen.

Krijg ik mijn geld wel terug als het hele project niet doorgaat?
We gaan pas incasseren als het project definitief doorgaat.

Wat als de panelen gestolen worden?
We sluiten een all risk verzekering af. Die verzekert tegen onheil van buiten waaronder diefstal. Maar ook brand, waterschade, hagelschade, bliksem, overspanning en dergelijke. Zelfs de gemiste inkomsten (uit stroomverkoop) als de installatie om wat voor reden dan ook niet produceert, wordt verzekerd.

Zijn alle vergunningen al rond?
Ja, op 15 oktober 2014 heeft B&W van Wijk bij Duurstede besloten om de Omgevingsvergunning te verlenen.

Kan ik mijn paneel aan iemand anders overdoen?
Ja, dat kan. Mits er iemand is die het paneel wil overnemen. Daarvoor gaan we een wachtlijst bijhouden. Het is wel zo dat hoe langer het paneel ligt hoe meer er al is terugbetaald van de aankoopsom. Een “tweedehands paneel” is daarom goedkoper dan het gloednieuwe oorspronkelijke paneel.

Kan ik de opbrengst van mijn paneel aan mijn kleinkind schenken?
Ja, dat kan. U kunt in het contract dat wij met u afsluiten een begunstigde aanwijzen. Dat kan uw kleinkind zijn of een goed doel of wat dan ook.

Is mijn paneel echt van mij?
Nou, in feite leent u geld aan de coöperatie dat in 10 tot 15 jaar terugbetaald wordt uit de verkoop van de opgewekte zonnestroom. Of nog preciezer: u legt geld in bij de coöperatie en die schaft voor al het ingelegde geld de zonnestroominstallatie op de Bosscherwaarden aan. De opbrengst, onder aftrek van gemaakte kosten voor onderhoud, verzekering en dergelijke, wordt naar rato van het aantal “aangeschafte panelen” uitbetaald aan de leden. Maar het is wel zo dat de leden eigenaar zijn van de coöperatie dus in feite bent u toch eigenaar van de panelen!

Kan ik niet beter zonnepanelen op mijn eigen dak leggen?
Met de huidige regeling, waarbij u de opgewekte stroom van uw eigen dak weg mag strepen tegen de stroom die u uit het net betrekt, kunt u voordeliger op uw eigen dak stroom opwekken. Dat heet salderen. Maar het is de vraag hoelang dat salderen nog mag. Minister Kamp wil de huidige regeling in 2017 evalueren.

Krijg ik mijn ingelegde geld wel terug?
Wij gaan garanties afspreken met leveranciers en installateurs voor de eerste 10 of 15 jaar. Wij willen namelijk zeker weten dat de hele installatie naar behoren blijft functioneren. Ook sluiten wij opstalverzekeringen en dergelijke af. Dus ja: u hebt uw geld binnen 10 tot 15 jaar terugverdiend. Daarna blijven de panelen nog minstens 10 jaar stroom produceren

Hoe krijg ik mijn geld terug?
Ieder jaar bepalen de leden van de coöperatie wat er met de netto winst van het voorafgaande jaar gedaan wordt en wat de resterende waarde is van de “zonparticipatie”. De netto winst bestaat uit de inkomsten minus kosten en belasting. Een deel kan eventueel gereserveerd worden. De rest wordt uitgekeerd aan de certificaathouders. We verwachten dat de panelen in 10 tot 15 jaar “terugverdiend” zijn en dat het rendement (interne rentevoet) over 25 jaar ergens tussen 2 en 4 % zal zijn.

Beter dan de bank: hoeveel beter is dat eigenlijk?
Wanneer je geld voor 10 jaar vast zet (deposito) op de bank, bijvoorbeeld bij Triodos of ASN, krijg je momenteel ongeveer 2% rente. Dat rendement verwachten wij minimaal te evenaren.

Moet ik voor de belastingaangifte het bezit van zonnepanelen opgeven of alleen het rendement?
Voor zover wij nu weten valt het bezitten van zonparticipaties onder vermogen (box 3) en is daarover vermogensbelasting (1,2%) verschuldigd, net als over andere spaartegoeden of vermogensbestanddelen. Dat geldt natuurlijk alleen voorzover u boven de vrijstellingsgrens uit komt, daar beneden is geen belasting verschuldigd.
Maar we gaan het nog verder uitzoeken!

Hoe zit het met de BTW?
Leden leggen geld in bij de coöperatie, het zogenaamde ledengeld. Daarvan koopt de coöperatie de zonne-energie installatie. BTW op de investering krijgt de coöperatie terug van de Belastingdienst. Over de stroom die de coöperatie aan het net levert rekenen wij ook BTW. Die draagt de cooperatie weer af aan de Belastingdienst. Als lid heb je dus niet te maken met BTW.

Wat schiet Utrechts Landschap hier mee op?
De naamsbekendheid van de Bosscherwaarden en daardoor van het Utrechts Landschap, neemt toe. Met de Stroomfabriek kan het Utrechts Landschap haar verhaal van natuurbehoud, landschap onderhoud en cultuurhistorie uitbreiden met het aspect duurzaamheid. Bovendien ontvangt het Utrechts Landschap jaarlijks een vergoeding voor het gebruik van het dak.

Krijgt de Stroomfabriek subsidie?
Schone stroom uit zonnepanelen is nu nog duurder dan stroom uit kolen of aardgas. Daarom vragen wij subsidie aan uit de regeling Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+). Zonder deze subsidie is de Stroomfabriek financieel niet haalbaar. Wij verwachten in december uitsluitsel te krijgen over toekenning.

Wanneer wordt de installatie geplaatst?
Als alles goed gaat, alle 500 panelen dit jaar uitgegeven kunnen worden en de subsidie afkomt gaan wij eind december definitieve offertes opvragen, in januari 2015 opdracht verlenen aan het bedrijf die de installatie levert en kunnen de panelen in maart en april 2015 geplaatst worden. Dan kunnen we op 1 mei de oplevering vieren!