2030

raad13december2016inspreken.jpg15-12-2016 22:47 15-12-2016 22:47

Op 13 december 2016 sprak de Raad van onze gemeente over de klimaatambities zoals die zijn verwoord in het begin dit jaar unaniem aangenomen Milieubeleidsplan. Daarin staat dat Wijk in 2030 geen fossiele energie (olie, aardgas, steenkool) meer wil gebruiken. Maar wat dan wel? Ten eerste heel veel energie besparen door isoleren, nul-op-de-meter woningen, efficiëntere apparaten, elektrisch rijden enzovoorts. Maar ook al doe je je uiterste best, dan nog kom je hoogstens tot de helft van je doelstelling. De rest zal je moeten opwekken. Maar hoe?

De voorgenomen mestvergister levert een bijdrage, de daken vol leggen met zonnepanelen helpt maar er blijft een gigantisch gat dat je moet dichten. En dat kan eigenlijk alleen maar door een aantal flinke windmolens neer te zetten, zo liet Kees van der Leun van het ingehuurde gerenommeerde adviesbureau Ekofys zien in zijn presentatie.
Ook de EigenWijkse Energie Coöperatie sprak de Raad toe. De Stroomfabriek is een succes en levert al een jaar stroom aan 40 huishoudens, aldus voorzitter Henk Muis. Mariënhoeve gaat straks aan 160 huishoudens stroom leveren. Maar Wijk telt 9000 huishoudens. Eén dikke windmolen levert stroom aan meer dan 2000 huishoudens. Dus als de Raad het wil, dan is de EigenWijkse bereid om de kar te trekken. Om te zorgen dat àls er dan windmolens moeten komen dat het dan wel ònze windmolens worden. Dat de lasten èn de lusten eerlijk verdeeld worden. Dat de Wijkse gemeenschap kan meeprofiteren, niet alleen van schone stroom maar ook van de financiële opbrengst. Wordt vervolgd…

« Terug