Zonnepark Cothen

Crowdfunding ongekend succesvol!

Voor Zonnepark Cothen, ons eerste zonnepark in Wijk bij Duurstede, begon op 1 maart 2021 de inschrijving. Drie weken later hadden  60 deelnemers zich ingeschreven op 1 of meer obligaties. Daarvan waren er 22 inwoner van Cothen die samen inschreven voor meer dan €100.000. In totaal werd voor € 437.500 aan obligaties aangevraagd: een forse overschrijding van ons doelbedrag van € 250.000!

Het was de eerste keer dat we met de aanmeldstraat van Econobis werkten. Ook deelnemers die nog geen lid waren konden zich op deze wijze aanmelden. Zoals eerder gemeld ben je als lid van de EigenWijkse Energie Coöperatie de baas van je eigen energiebedrijf en bepaal je mede de koers van de coöperatie. Ook beslis je mee over welke projecten we aanpakken. Hoe meer leden EWEC heeft, hoe beter de coöperatie haar geluid kan laten horen in de politiek en in onderhandelingen. 

Alle Cothenaren kregen het door hun gewenste aantal obligaties. De resterende obligaties zijn toegewezen aan inwoners uit de rest van de gemeente. Dat ging volgens de ‘baksteenmethode’: alle inschrijvers die één obligatie wilden kregen hem ook, vervolgens de inschrijvers die er twee wilden enzovoorts. Mensen die op meer obligaties hadden ingeschreven dat zij toegekend kregen, kunnen zich voor één van de volgende zonneprojecten aanmelden. 

Het Project

Zonnepark Cothen bevindt zich ten noorden van de Trechtweg 10. Kadastraal bekend als percelen F 471, F 472 en F 473. Het gaat om de bebouwing van een stuk land ter grootte van 11 hectare. De voormalige perenboomgaard van de familie Gerard Vernooij. Het zonnepark heeft een geïnstalleerd vermogen van ca 13 MWp, goed voor het stroomverbruik van ca 4.000 huishoudens.

Aan de noordzijde van het zonnepark is een een bufferzone van ongeveer 75 meter aangehouden tot aan de woningen. Aan deze zijde stonden al bomen, namelijk Elzen, maar vanwege bladverlies in de winter zijn deze vervangen door een gevarieerde bufferzone met soorten als Es, Meidoorn, Eik en struiken als Kornoelje, Vuilboom, Wilde Kers en Gelderse Roos. Soorten die ook van betekenis zijn voor de lokaal bekende steenuil, als plek waar vanaf zij kan jagen. De steenuil is ook de reden dat er alleen van augustus tot januari gebouwd mocht worden. 

Op deze manier is het zonnepark ook in de winter aan het oog onttrokken van de aangrenzende bewoners. Aan de zuidoostzijde is een nieuwe beplantingsstrook aangelegd, een zogeheten struweelrand. Dit is een vegetatierand met soorten van 1 tot 5 meter hoog. Het gaat hier om hakhout of een losse haag.  

Onder de zonnepanelen is het grasland ecologisch verrijkt met een grasmengsel dat goede resultaten heeft op de aanwezige bodem. De stroken rond en tussen de panelen, die open moeten worden gehouden voor onderhoud, zijn omgevormd tot bloemrijk grasland, wat goed is voor de bijen. 

De zonnepanelen kennen een opstelling met een hoogte van 1,5 meter, dit is onder ooghoogte, met een meter tussen de rijen. De panelen staan in een zuid-opstelling. Dat is goed voor de maximale opbrengst van de zonne-energie. Daarnaast is een zuid-opstelling, t.o.v. een oost-west-opstelling, iets gunstiger voor de bodem en vegetatie onder de panelen (aldus Sunvest).  

Organisatie

Om risico’s af te dekken zijn aparte bv’s opgericht. Zonnepark Cothen BV is opgericht door Sunvest. Sunvest is hier 100% eigenaar van, er is geen sprake van gedeeld eigendom. EWEC Zonneparken B.V. is 26 februari 2021 opgericht en op 2 maart 2021 geregistreerd bij de Kamer van Koophandel. EWEC Zonneparken B.V. verstrekt namens de leden van EWEC de lening. De logica achter aparte bv’s is dat de andere activiteiten van de partijen niet van invloed zijn op dit zonnepark en andersom.

De aandeelhouders zijn voor 100% eigenaar van het Zonnepark Cothen. Zij legden zelf 11% van de totale investering in. De grootste financier, een grote Europese bank, legde 86% in, en inwoners van de gemeente, legden samen via EWEC Zonneparken BV 3% in. 

Relevante Documenten

Iedereen die geinvesteerd heeft in Zonnepark Cothen kan de relevante documenten hier terugvinden. 

Als je inschrijft op obligaties wordt je gevraagd te bevestigen dat je deze documenten gelezen hebt.

Aan beleggen zitten risico’s. Hoewel we niet onder toezicht van de AFM vallen is een uitgebreid Informatiedocument wel verplicht. Ook moet een melding gedaan worden aan de AFM. Dit Informatiedocument met een precieze omschrijving van de aanbieding en een uitgebreide opsomming van de risico’s vind je HIER

Daarnaast hebben we een meer publieksvriendelijke versie gemaakt van alle aspecten van deze obligatielening. Daarin worden ook de projecteigenschappen en de betrokken partijen besproken. De Informatiebrochure vind je onder deze LINK

Tenslotte nog een belangrijk document (klik op de link): Obligatievoorwaarden Zonnepark Cothen

In het nieuws

Zonnepark Cothen is de laatste tijd in het nieuws. Op 1 maart 2021, bij de start van de verkoop van de Obligaties Zonnepark Cothen werd Sarida van der Meer geinterviewd door RTV Utrecht.

Eerder al bracht het AD een bericht over het zonnepark Cothen

En nog een artikel in het AD over het verloop van de inschrijving waar ook het Wijks Nieuws al over schreef.

Veelgestelde Vragen

Wat als ik mijn geld weer nodig heb?
Denk goed na over het geld wat je inlegt, of je dit kunt missen. Je kunt tussentijds niet je participatie opzeggen. Wel wordt, zodra het park operationeel is, gestart met rente en aflossing

Wat als ik mijn participatie tussentijds wil overschrijven op een andere naam?
De Obligaties Zonnepark Cothen zijn uitsluitend overdraagbaar tussen obligatiehouders onderling of tussen obligatiehouders en hun familieleden met een bloed- of aanverwantschap in de eerste lijn. Daarbij geldt dat de Obligaties Zonnepark Cothen uitsluitend worden uitgegeven voor verkoop en verhandeling binnen Nederland. EWEC aanvaardt geen verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor eventuele schade als gevolg van een overdracht van obligaties buiten Nederland.

Waarom is mijn participatie niet vrij verhandelbaar? 
Er is geen notering aan de beurs; je kan wel je obligatie overdragen aan iemand anders.

Wat als ik kom te overlijden?
Dan gaat je participatie over naar de erfgenamen

Wat als ik niet wil overstappen van energieleverancier? 
Geen probleem, als je niet kunt overstappen, omdat je nog aan een contract vast zit, of als je niet wilt overstappen, dan hoeft dit niet. 

Waarom moet je lid zijn van EWEC om deel te nemen?
EWEC is een coöperatie met leden. Een coöperatie heeft een doel dat zij wil realiseren voor haar leden. Ons doel is (o.a.) het stimuleren en produceren van duurzame energie. Onze inspanningen hebben uiteraard een groter maatschappelijke invloed, maar in de kern zijn we er voor onze leden (die deze doelstelling dus mede willen realiseren). Het zijn dus onze leden die direct kunnen profiteren van de resultaten van onze inspanningen. Op andere wijzen (die goedkeuring benodigt van onze leden) willen we de winsten eveneens beschikbaar stellen aan de omgeving, hoe we dat willen doen, daarover lees je binnenkort meer op onze website. Onze statuten vind je via: https://www.ewec.nl/over-ons

Wat als ik verhuis, mag ik dan nog steeds lid blijven van EWEC?
Ja, dat mag. EWEC is weliswaar een lokale energiecoöperatie, maar als je vertrekt uit onze gemeente kan je gewoon lid  blijven van EWEC. 

En wat als ik verhuis, kan ik dan nog steeds blijven participeren? 
Ja, jouw obligatie geldt voor 15 jaar. Dat verandert niet bij verhuizing.  

Waarom zijn de obligaties zo duur?
We realiseren ons dat de obligaties vrij hoog geprijsd zijn. We hebben hier ook wel een tijdje over getwijfeld. Mocht deelname een belemmering voor je vormen vanwege de hoogte van het bedrag, laat het ons weten, we ontvangen graag dat soort signalen, zodat we onze aanbiedingen nog beter kunnen laten aansluiten op de behoeften van onze leden.