Zonnepark Wijkerbroek (Sunvest)

Met Sunvest zijn we ver gevorderd om samen het Zonnepark Wijkerbroek aan te leggen en te beheren.

Binnenkort is het voor iedereen die wat spaargeld heeft mogelijk om te investeren in Zonnepark Wijkerbroek.
Van dit zonnepark wordt EWEC namelijk voor 25% mede-eigenaar. Daarvoor zullen wij in totaal voor maximaal 1,4 miljoen euro aan obligaties uitgeven. Mocht er meer interesse zijn dan er obligaties beschikbaar zijn, dan geven wij voorrang aan kleine investeerders en inwoners van de gemeente.

Investeren in Zonnepark Wijkerbroek

Iedereen kan via EWEC in participaties van € 500 per stuk investeren in Zonnepark Wijkerbroek en hiervan de financiële vruchten plukken. Een investering voor jezelf én voor een duurzamere wereld. Deze participaties zijn risicodragend. Er is dus vooraf geen vast rendement bekend. Dat komt omdat EWEC met deze participaties aandelen verwerft in het nieuwe zonnepark. De rente-uitkering is jaarlijks variabel, en cumulatief maximaal 6%. Waarschijnlijk presteert het zonnepark nog beter en is het rendement hoger dan 6% . Met die overwinst willen we samen weer mooie dingen doen voor de duurzaamheid van Wijk bij Duurstede. Wat exact, dat besluiten we ook samen, via stemming op een ALV. Alle investeerders zijn of worden per definitie lid van EWEC en hebben dus inspraak in deze besluiten.

Binnenkort publiceren wij op deze pagina het exacte aanbod voor investeerders! Als je dit formulier invult, houden we je vrijblijvend op de hoogte van de ontwikkelingen.

Het project

Zonnepark Wijkerbroek komt in het buitengebied tegen het Amsterdam-Rijnkanaal aan te liggen. Het betreft een park van ruim 14 hectare netto met een vermogen van circa 20 MW, goed voor ongeveer 6000 huishoudens. Na inspraak van bewoners heeft ontwikkelaar Sunvest de hoogte van de zonnepanelen teruggebracht van 2,2 naar 1,5 meter. De verlaging zorgt voor doorzicht en meer afwisseling van de velden met zonnepanelen. Ook heeft er een grondruil plaatsgevonden, waardoor het park straks ruim honderd meter van de weg afligt. Hierdoor wordt het zonnepark minder zichtbaar.

Ook de natuur wint
Ontwikkelaar Sunvest staat erom bekend dat zij zonneparken bouwen met speciale aandacht voor de natuur. Ook in Zonnepark Wijkerbroek is veel aandacht voor natuur en biodiversiteit. Zo komen er struweelhagen, knotwilgen, een hakhoutbos, fruitbomen van oude rassen en daaronder een wintervoedselveld. Deze landschappelijke elementen vormen een interessante voedselbron. Ook leggen ze ecologische oevers en rietoevers aan. Bovendien komt er een afstappunt voor fietsers langs het veld met zonnepanelen met een struinpad en picknickbanken.

Omgevingsfonds
Een deel van de winst van alle zonneparken gaat naar het Wijks Omgevingsfonds, voor duurzame initiatieven in de gemeente Wijk bij Duurstede. Zo profiteert echt iedereen van de zonneparken.

Historie

In mei 2021 is de samenwerkingsovereenkomst getekend. De vergunning is eind 2020 aangevraagd. Voor de drie projecten in het Wijkerbroek, een van Sunvest en de twee andere van LC Energy, is er een gecombineerde (digitale) inloopavond voor omwonenden gehouden voor de hele gemeente. 

Op donderdag 28 mei 2020 was er een digitale inloopavond van Zonneparken Wijkerbroek. Er deden 26 mensen mee, waarvan het merendeel de hele sessie bijwoonde. Op de vraag of men financieel zou willen deelnemen antwoordde 60% positief. Bijna 90% van de deelnemers waardeerde het webinar met het cijfer 7 of hoger. Bijna iedereen zou nog wel eens aan een dergelijk webinar meedoen. Voor de invulling van een eventueel gebiedsfonds zou 60% een fietspad langs de dijk een goede bestemming vinden en 40% versterking van Natura 2000 bij de Gravenbol.

Op 2 juni 2020 was er een digitale inloopavond voor de gehele gemeente over de geplande zonnevelden in Wijkerbroek, georganiseerd door de projectontwikkelaars LC Energy en Sunvest. Onze EigenWijkse Energie Coöperatie zorgt ervoor dat Wijkse inwoners straks financieel kunnen deelnemen en we willen de geproduceerde stroom aan de Wijkse bevolking leveren. Luister en kijk hier terug naar de de opname van 2 juni. En in augustus 2021 organiseerde de gemeente ook een informatieavond voor omwonenden.