Zonneveld Wijkerbroek Oost en West

Zonneveld-Wijkerbroek-WestEveneens in het Wijkerbroek heeft LC Energy een plan voor 2 parken: Zonneveld Wijkerbroek West en Zonneveld Wijkerbroek Oost. Na intensief onderhandelen met de mensen van LC Energy hebben we overeenstemming over de deelname van onze eigen inwoners. Zoals bekend is het streven dat 50% van de zonneparken in lokaal eigendom komt en dat dus ook 50% van de winst in het gebied blijft. Dat is niet helemaal gelukt maar we hebben wel voor elkaar gekregen dat onze inwoners tot € 500.000 aan achtergestelde leningen kunnen verstrekken tegen naar verwachting 4%. En er komt gedurende 30 jaar een flinke bijdrage in een Energietransitiefonds dat beheerd gaat worden door de gemeente en EWEC. Zonneveld-Wijkerbroek-Oost
De beide zonnevelden samen zijn beide bruto ongeveer 20 hectare en hebben een gezamenlijk geinstalleerd vernogen van circa 20 MW, goed voor zo'n 7000 huishoudens.
Op 29 oktober was er een 'digitale inloopavond', georganiseerd door de gemeente. 
De vergunning voor Zonneveld Wijkerbroek Oost is op 17 november 2020 verleend en de vergunning voor Zonneveld Wijkerbroek West op 1 december (2020). De gemeente heeft er het volgende persbericht over uitgebracht: Persbericht vergunning Zonneveld Wijkerbroek West
Op 26 april 2021 zijn de SDE++ (Stimuleringsregeling Duurzame Energieopwekking) beschikkingen voor Zonneveld Wijkerbroek Oost en Zonneveld Wijkerbroek West toegekend. Hiermee zijn we weer een stapje dichterbij gekomen op weg naar de realisatie van beide zonnevelden. De fase die nu voorligt betreft die van de zogenaamde ‘Financial Close’. Dit betreft de financiering van beide zonnevelden. In de komende maanden zullen we als EWEC hieraan gaan werken, samen met LCE.